Eksamen

  • Eksamensadministrasjon, saksbehandling, tilrettelegging, planlegging, gjennomføring, arbeidskrav

  • Studentveiledning og opplæring knyttet til eksamen
  • Digital eksame
  • Vitnemål, klage og begrunnelse
  • Eksamensrelatert informasjon til faglig ansatte
  • Bistand til avdelingene ved revisjon av studieplaner
Publisert 20. des. 2019 10:06 - Sist endret 17. sep. 2020 10:05