Linn Grete Jakobsen

Seksjon for eksamen
English version of this page Stilling
Førstekonsulent
Kontakt
+4769608776
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M-203

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

  • Eksamensadministrasjonen ved avdeling for Helse og Velferd: Bachelor i Barnevern, Bachelor i Sosialt arbeid, Bachelor i Vernepleie
  • Studentveiledning og opplæring knyttet til eksamen
  • Eksamensadministrasjon, saksbehandling, tilrettelegging, planlegging, gjennomføring, arbeidskrav
  • Eksamensrelatert informasjon til faglig ansatte/lederstøtte og opplæring
  • Digital vurdering/eksamen
  • Superbruker Urkund
  • Vitnemål, klage og begrunnelse
  • Bistand til avdelingene ved revisjon av studieplaner

Studenthenvendelser:
- Søknad om tilrettelegging på eksamen
- Søknad om oppmelding og avmelding til eksamen
- Ønske om begrunnelse for sensurvedtak
- Klage på sensurvedtak
- Vitnemålsproduksjon
- Studentveiledning vedrørende eksamen

Bakgrunn

Utdannelse:
Bachelor i Markedsføring
Saksbehandling i statlige og kommunale organisasjoner

Arbeidserfaring:
VISMA - Info consensus
MIB - Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Teleperformance
Byggfakta
Rema 1000

 

 

 

Emneord: Eksamensadministrasjon, Urkund, Digital eksamen, Bachelor i Sosialt arbeid, Bachelor i Vernepleie, Bachelor i Barnevern, Studenthenvendelser
Publisert 12. juni 2018 16:38 - Sist endret 28. jan. 2020 10:19