Internasjonalisering og opptak

Internasjonalisering

  • Rekruttering, opptak og mottak av internasjonale utvekslingsstudenter
  • Veiledningstilbud til HiØ-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet
  • Søknadsbehandling og nominering av HiØ- studenter som ønsker utveksling
  • Forvaltning av internasjonale utvekslingsavtaler
  • Administrasjon av høgskolens deltakelse i utdanningsprogram som Erasmus+

Opptak

  • Saksbehandling av søknader om opptak til studier, reservasjon av studieplasser Førstelinje og veiledning av studenter og fagavdelingene
  • Dokumentasjonskontroll
  • Veiledning av søkere
  • Regelverksrevisjon og rutineutvikling/- effektivisering
  • Veiledning/bistand fagavdelingene og/eller andre enheter/team 
Publisert 20. des. 2019 10:17 - Sist endret 23. aug. 2021 09:56