Nina Kristin Buskoven

Seksjon for studenttjenester
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608899
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M218

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

  • Studieveiledning for bachelorprogrammene i helse og velferd
  • Saksbehandling og studieadministrative oppgaver

Bakgrunn

Utdanning:

  • Cand. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Videreutdanning i personaladministrasjon og personalledelse, Høgskolen i Østfold

Arbeidserfaring:

  • Intervjuundersøkelser, Statistisk sentralbyrå
  • Personaladministrasjon, Forsvarsstaben

 

Publisert 12. juni 2018 16:39 - Sist endret 22. juni 2020 10:08