Solveig Berge

Seksjon for studenttjenester
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608632
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M-216

Arbeidsområde

 • Studieveiledning:
  • Samtaler rundt temaer som studieprogresjon, valg, motivasjon, videre muligheter, med mer
  • Karriereveiledning
  • Informasjon om studieprogrammer og studieoppbygging
  • Hjelp til å få oversikt over regler og prosedyrer
  • Permisjonssøknader
  • Innpassing av tidligere studier
  • Annet
 • Studiekonsulent for følgende studieprogrammer:
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien
  • Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
  • Realfagskurs
  • Master in Green Technology

Bakgrunn

 • Karriereveiledning (videreutdanning) fra Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
 • Master in European Journalism Studies, Cardiff University
 • Cand. Mag. Samfunnsvitenskapelige fag, Universitetet i Oslo og University of Western Australia
 • Tidligere jobbet på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og i KILROY education.

 

Emneord: Studieveiledning, innpassing, permisjon, Karriereveiledning, ingeniør, bygg, elektro, maskin, Green energy technology, Y-vei, Tress, Forkurs, Realfagskurs
Publisert 12. juni 2018 16:39 - Sist endret 2. mars 2021 15:27