Hege Marie Gundersen

Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling
English version of this page Stilling
Seniorkonsulent
Kontakt
+4769608376
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-046

Arbeidsområder

Jobber med:

  • Studieplanarbeid/studieutvikling
  • Etablering av nye studier
  • Tilsyn
  • Høringer
  • Utvalgssekretær for Utdanningskvalitetsutvalget 
  • Medlem i arbeidsgruppen for Leganto ved HiØ

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

  • Studieutvikling og studieplanarbeid, Høgskolen i Østfold (2019-d.d.)
  • Opptak, analyse og rapportering, Høgskolen i Østfold (2013-2019)

Utdanning:

  • Bachelor i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Innlandet.
  • Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, Høgskolen i Østfold.
Publisert 12. juni 2018 16:36 - Sist endret 2. okt. 2020 09:09