Lena Therese Tolfsen

Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608387
+4794786433
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Seksjon for studieutvikling og kvalitetsutvikling:

 • Analyse
 • Akkrediteringssøknader
 • Etableringssøknader
 • Forvaltningsregler knyttet til utdanning
 • Høringer
 • Rapportering
 • Studieplaner: revisjonsprosess og publisering
 • Studieportefølje og studentmåltall
 • Søknadsutforming innenfor utdanningsfeltet
 • Tilsyn

Råd/utvalg

 • Ansettelsesråd for teknisk/administrativt personale
 • Studienettredaksjonen

Bakgrunn

Arbeidserfaring utdanningssektor

 • Studieutvikling og studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold (2006 - d.d.)
 • Utdanningsleder og norsklærer ved Frederik II vgs. Fredrikstad (2011 - 2012)
 • Eksamensadministrasjon, administrasjonssjef og informasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI, Oslo/Sandvika/Nydalen (2001 - 2006).

 

Utdanning

 • Organisasjon og ledelse, HiØ (mastergrad)
 • Utdanningsledelse, HiØ
 • PPU, HiØ
 • Nordisk språk og litteratur, UiO (hovedfag)
 • Prosjektstyring, organisasjon og ledelse, UiO (Prosjektforum)
 • Rettssosiologi, UiO
 • Kriminologi, UiO (grunnfag, mellomfag)
 • Sosiologi, NTNU (grunnfag)

 

Emneord: Studieutredning, kvalitetssikring
Publisert 12. juni 2018 16:37 - Sist endret 14. sep. 2020 12:52