Beate Aksnes Horrigmo

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad
English version of this page Stilling
Seniorkonsulent
Kontakt
+4769608867
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M-212

Arbeidsområder

 • Studiekonsulent for:
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg + TRESS + Y-veien
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro + TRESS og Y-veien
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi + TRESS og Y-veien
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design + TRESS
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin + TRESS og Y-veien
  • Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse
  • Forkurs for ingeniør og sivilingeniør
  • Realfagskurs
 • Studieveiledning
 • Samtaler rundt temaer som studieprogresjon, valg, motivasjon, videre muligheter, med mer
 • Informasjon om studieprogrammer og studieoppbygging
 • Hjelp til å få oversikt over regler og prosedyrer
 • Spørsmål rundt permisjoner
 • Annet
 • Saksbehandler for:
  • permisjonssøknader
  • søknad om innpassing/fritak av tidligere studier
  • søknad om opptak til enkeltemner
  • søknad om overflytting
 • Studiestart

Medlem i Felles arbeidsgruppe for studiestart
Medlem og referent i Lokalt utdanningskvalitetsutvalg ved Avdeling for ingeniørfag
Medlem i Markedsføringsutvalget

Emneord: fritak, innpassing, studiestart, sommerkurs, ingeniør
Publisert 12. juni 2018 16:38 - Sist endret 7. des. 2018 14:51