Solveig Berge

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad
English version of this page Stilling
Seniorkonsulent
Kontakt
+4769608632
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M-216

Arbeidsområde

 • Studiekonsulent for:
  • Bachelor i arbeids- og velferdsfag
  • Bachelor i barnevern
  • Bachelor i sosialt arbeid
  • Bachelor i vernepleie
  • Master i samordning av helse- og velferdstjenester
  • Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis
  • Vold i nære relasjoner, videreutdanning
  • Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning
 • Studieveiledning
  • Samtaler rundt temaer som studieprogresjon, valg, motivasjon, videre muligheter, med mer
  • Informasjon om studieprogrammer og studieoppbygging
  • Hjelp til å få oversikt over regler og prosedyrer
  • Spørsmål rundt permisjoner
  • Spørsmål rundt studieprogresjon
  • Annet
 • Saksbehandler for permisjonssøknader
 • Saksbehandler for søknader for innpassing av tidligere studier
 • Studiestart
 • Studieforberedende uke

Bakgrunn

 • Karriereveiledning (videreutdanning) fra Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
 • Master in European Journalism Studies, Cardiff University
 • Cand. Mag. Samfunnsvitenskapelige fag, Universitetet i Oslo og University of Western Australia

 

Emneord: Barnevern, vernepleie, arbeids- og velferdsfag, sosialt arbeid, studiestart, innpassing, permisjon, studieveiledning
Publisert 12. juni 2018 16:39 - Sist endret 3. jan. 2019 15:16