Studiestedsadministrasjon Halden

Studiestedsadministrasjon Halden er den lokale administrasjonen for Avdeling for informasjonsteknologi, Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Om enheten

Studiestedsadministrasjonen har et bredt spekter av oppgaver, og skal være den nærmeste administrasjonen for avdelingenes studenter i forbindelse med studieveiledning, eksamen, praksiskoordinering, timeplanlegging m.m. I tillegg skal de bistå avdelingen med økonomi, personal og annet administrative oppgaver. Resepsjonstjenester og sentralbord, trykkeri, posttjeneste, rengjøring og vaktmestertjeneste ligger også til studiestedsadministrasjonen.

Personer

Finn ansatte. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.