Aktuelle saker

Revisorer og regnskapsførere må i løpet av hvert tredje år ha gjennomført etterutdanning for å beholde sin autorisasjon. HiØ ønsker å legge til rette for at du som revisor eller regnskapsfører kan ta denne etterutdanningen lokalt, og ved en høgskole som har de faglig ressursene på området. Fra høsten tilbyr vi en rekke kurs som dekker fagområdene innen finansregnskap, rettslære og skatte- og avgiftsrett. Kursene er tilrettelagt de utfordringer som du møter i din arbeidshverdag!

Kontinuerlige endringer og økende omstillingshastighet gjenspeiler dagens arbeidsliv. Dette gir økt behov for riktig kompetanse. Vi tilbyr et bredt utvalg av deltidsstudier og videreutdanninger, tilpasset dagens arbeidsmarked. Alle våre studier gjennomføres på deltid, så du kan kombinere jobb og utdanning!