Derfor er videreutdanning lønnsomt for deg

Vurderer du å bytte jobb eller ønsker du å investere i en utdanning som kan gi deg utbytte i nåværende jobb? Vi gir deg de gode grunnene til å ta videreutdanning:

Kombiner jobb og utdanning til høsten.

Foto: HiØ

Dagens arbeidsliv er preget av stadige endringer og økende omstillingshastighet. Dette fører igjen til et økt behov for riktig kompetanse. Her spiller du og din kompetanse en viktig rolle. Med en videreutdanning sikrer du deg oppdatert kunnskap og nye muligheter.
Vurderer du å ta videreutdanning så anbefaler vi deg å ta med disse argumentene i regnestykket ditt:
 

1. Videreutdanning gir trygghet og mestring i jobben.

2. Kunnskap er attraktiv ferskvare!

3. Oppdatert og nyere kunnskap er et viktig verktøy i oppgaveløsningen.

4. Nye ferdigheter gir ofte nye muligheter.

5. Videreutdanning kan være til fordel i lønnsforhandlinger.

6. Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet når du kan vise til videreutdanning på CV-en.

7. Videreutdanning vekker nysgjerrighet etter mer kunnskap.

8. Videreutdanningsprogrammer er fleksible, og gjør det mulig å kombinere jobb og studier.

9. Nettverksbygging! Å studere er sosialt og erfaringsutveksling med medstudenter er verdifullt.


Sjekk ut våre videreutdanninger og deltidsstudier!

Fra høsten tilbyr Høgskolen i Østfold et bredt spekter av videreutdanninger og deltidsstudier med høy faglig kvalitet og arbeidsrelevans til deg som ønsker påfyll av kompetanse. Fleksible undervisningsformer og studier på deltid, gjør det mulig å kombinere jobb og utdanning. Vi tilbyr studier innen:

  • Pedagogikk
  • Helse og velferd
  • Personaladministrasjon - og ledelse

Utforsk studietilbudet

Søk innen 31. mai!

Møt noen av våre studenter og les deres studenthistorier her: https://www.hiof.no/studier/etter-og-videreutdanning/studenthistorier/

 

 

Publisert 5. apr. 2022 11:44 - Sist endret 3. juni 2022 08:23