Studenthistorier

Publisert 28. feb. 2019 14:52

- Etter snart å ha fullført studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, sitter jeg igjen med nye og flere måter å tenke på og helt andre perspektiver enn det jeg har brukt tidligere, sier deltidsstudent Jan-Ole Storkjørren Andersen.