Christins hjerte banker for barn og unge som har det vanskelig

- Jeg liker fokuset på tverrfaglighet og hvor viktig det er å samarbeide på tvers for å se muligheter for utvikling hos mennesker, sier deltidsstudent på Tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge  Christin Sande (49).

Foto: HiØ - Antonella Serrano

Intervju med student
Navn: Christin Sande
Alder: 49
Bosted: Sarpsborg
Yrke: Jobber som lærer på Kalnes videregående skole, primært på en forsterket avdeling tilpasset barn med spesielle behov. Underviser i tillegg ordinære elever i kroppsøving.
Studerer: Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60stp.) Studiested: Avdeling for helse og velferd, Fredrikstad.

Vurderer du å studerer ved siden av jobb til høsten? Se vårt spennende studietilbud!

«Det jeg liker best er fokuset tverrfaglighet og hvor viktig det er å samarbeide på tvers for å se muligheter for utvikling hos mennesker. Fokus på hele mennesket og det å se forbi diagnoser, gjør at man tenker helt annerledes i møte med andre.»

Hvorfor valgte du videreutdanning Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge?
Den virket veldig spennende, og jeg ønsket å utvikle og lære mer om hvordan møte barn og ungdommer som strever litt mer enn andre. Jeg ønsket å lære mer om ulike måter å møte barn og unge, og hva jeg som lærer kan gjøre for hjelpe. Mange barn og unge strever av ulike årsaker, og jeg synes vi kan for lite om måten å møte disse på.

Hvordan bidrar dette studiet til å styrke din kompetanse i arbeidslivet?
Jeg har lært utrolig mye på dette studiet og jeg føler at jeg tenker helt annerledes i møte med mennesker generelt, ikke bare med elevene jeg jobber med. Jeg har prøvd å videreformidle dette til kollegaer på arbeidsplassen. Vi har hatt så mange flinke og inspirerende forelesere, som har bidratt til at jeg er veldig glad for at jeg valgte dette studiet.

«Det er hyggelig atmosfære og flinke folk som jobber der. Jeg har studert ved høyskolen flere ganger tidligere.»

Hva liker du best ved studiet?
Det jeg liker best er fokuset tverrfaglighet og hvor viktig det er å samarbeide på tvers for å se muligheter for utvikling hos mennesker. Fokus på hele mennesket og det å se forbi diagnoser, gjør at man tenker helt annerledes i møte med andre. Man blir mer nysgjerrig på mennesket, og hva slags historie dette mennesket har å fortelle om sitt liv. Helhetstanken er alltid i fokus. Det er svært gode forelesere på denne utdanningen som gjør det svært spennende og lærerikt.

Hva er din opplevelse av å kombinere jobb og et samlingsbasert deltidsstudium?
Dette er et spennende, men krevende studium. Det går fint å kombinere dette med jobb, men man bør ha selvdisiplin og det er viktig å få lest det man skal mellom forelesningene. Det er mye pensum som skal leses på egenhånd. Fint at man kan bruke egen jobb som praksis, for da kan man underveis i studiet prøve ut det man lærer.

Vil du anbefale andre å studere ved Høgskolen i Østfold?
Jeg synes høyskolen i Østfold er et flott sted å studere. Det er mange gode alternativer for både bachelor og videreutdanning. Det er gode forelesere med spennende og innholdsrike tema. Dessuten er det et godt studentmiljø, god tilgang til bibliotek og kantine. Det er hyggelig atmosfære og flinke folk som jobber der. Jeg har studert ved høyskolen flere ganger tidligere. Jeg trives godt og anbefaler gjerne skolen til andre.


Les flere studenthistorier

 

Publisert 29. mars 2019 11:09 - Sist endret 3. juni 2022 08:23