Fordypning i Konsekvenspedagogikk – gir en unik kompetanse ikke alle har!

- Studiene i Konsekvenspedagogikk 1 og 2 har gitt meg gode verktøy for videre refleksjon hos meg selv, men også en større bevissthet på hvordan jeg møter andre mennesker i pedagogisk sammenheng, sier student Tina Flobergseter (30) fra Fredrikstad.

Foto: Antonella Serrano-Fladberg.

Etter å ha fullført studium i Konsekvenspedagogikk 1 våren 2017, ønsket Flobergseter mer videreutdanning innenfor den pedagogiske retningen. Hun studerer nå Konsekvenspedagogikk 2 ved Høgskolen i Østfold. Et deltidsstudium med undervisning i helger, som gjør det mulig å kombinere jobb, studier og familieliv.

Navn: Tina Flobergseter
Alder: 30
Bosted: Fredrikstad
Jobb: Fosterhjem
Studerer: Konsekvenspedagogikk 2
Studiested: Halden ( Avdeling for lærerutdanning )

Vurderer du å studerer ved siden av jobb til høsten? Se vårt utvalg av deltidsstudier for studieåret 2018-2019. Søknadsfristen er 15. mai.

Hvorfor valgte du å studere ved HiØ?
Jeg hadde et ønske om å ta mer videreutdanning og med tanke på familiesituasjonen, var det vanskelig å gå tilbake til å være fulltidsstudent. Da leste jeg om HiØ VIDERE fant jeg raskt ut at dette passet meg veldig bra. Det var gode studietilbud, virket ryddig og oversiktlig.

Hvorfor valgte du studium i Konsekvenspedagogikk?
Konsekvenspedagogikk var noe jeg ikke hadde hørt om før, men som jeg ble veldig nysgjerrig på. Jeg søkte først på Konsekvenspedagogikk 1 og har ikke angret siden.

Hva liker du best ved studiet i Konsekvenspedagogikk 2?
Det jeg har likt best med Konsekvenspedagogikk 2 er undervisningsformene. De gode samtalene og diskusjonene om ulike temaer, som er med på å øke sin egen bevissthet og refleksjon.

Hvordan bidrar dette studiet til å styrke din kompetanse?
For min del handler det om å bli mer bevisst på seg selv i rollen som pedagog og som kan gi meg noen holdepunkter i arbeidet med mennesker. Jeg føler at studiene i Konsekvenspedagogikk 1 og 2 har gitt meg gode verktøy for videre refleksjon hos meg selv, men også en større bevissthet på hvordan jeg møter andre mennesker i pedagogisk sammenheng.

Hva er mulighetene, slik du ser det, i forhold til jobb med studier innenfor Konsekvenspedagogikk?
Den pedagogiske retningen i Konsekvenspedagogikk, er ikke så kjent som jeg tenker at det burde være. I arbeidssammenheng må jeg ofte forklare hva det er. Jeg føler meg heldig som har studert fordypning i Konsekvenspedagogikk. Utdanningen styrker meg i arbeidet som pedagog, samt i samhandling og veiledning med elever og andre mennesker. Utdanningen bidrar også til at jeg kan få arbeid, med en tilleggsutdanning som ikke alle har. Jeg ser på det som både positivt og en styrke.

Hva er dine opplevelser av deltidsstudium med helgesamlinger?
Jeg er veldig fornøyd med helgesamlinger, både sosialt og faglig bra. 

Vil du anbefale andre å studere ved Høgskolen i Østfold – og hvorfor?
Jeg vil absolutt anbefale andre til å studere her. Det er en fantastisk kultur med flotte forelesere og gode ansatte som ønsker at studentene skal lykkes med de prosjektene som settes i gang. i tillegg til det syns jeg det er gode studier, med høyt nivå av fagliginnhold, som gjør at det er både interessant og lærerikt å være her.

► Om deltidsstudium i Konsekvenspedagogikk 2
Konsekvenspedagogikk 2 bygger på Konsekvenspedagogikk 1 og er ment som en fordypning i en pedagogikk som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Studiet gir fordypet innsikt i pedagogikkens filosofiske grunnlag og helhetlige tilnærming til sosial læring, sett i relasjon til andre pedagogiske teorier og pedagogisk tradisjon for øvrig. Studiet er unikt i nordisk sammenheng.

Publisert 26. okt. 2021 10:44 - Sist endret 3. juni 2022 08:23