Videreutdanning har gjort Jan-Ole (30) bedre i jobben

- Etter snart å ha fullført studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, sitter jeg igjen med nye og flere måter å tenke på og helt andre perspektiver enn det jeg har brukt tidligere, sier deltidsstudent Jan-Ole Storkjørren Andersen.

Foto: HiØ - Antonella Serrano

Intervju med student
Navn: Jan-Ole Storkjørren Andersen
Alder: 30 år
Bosted: Halden
Yrke: Jobber for tiden på Krise- og incestsenteret i Fredrikstad. Har tidligere jobbet på barneverninstitusjon og på spesialskole.
Studerer: Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 stp.)
Studiested: Avdeling for helse og velferd, Fredrikstad.

Vurderer du å studerer ved siden av jobb til høsten? Se vårt spennende studietilbud!

Hvorfor valgte du videreutdanningen Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge?
Jeg valgte videreutdanningen fordi jeg ville lære mer om hvordan det psykiske og sosiale henger sammen. Vi lever også i et samfunn med et stort fokus på diagnoser. Det finnes diagnoser for alt, og man må i møtet med det offentlige ofte ha en diagnose for å ha rett til hjelp. Studiet har bidratt til en økt forståelse av at et menneske er så mye mer enn sin diagnose.

«Man kjenner seg igjen i stoffet som blir presentert og klarer med en
gang å relatere det til egen yrkesutøvelse.»

Hvordan bidrar dette studiet til å styrke din kompetanse i arbeidslivet?
Studiet er variert og man får i stor grad mulighet til å fordype seg i temaer som man selv brenner for. Vi har vært innom mange emner. Alt fra psykisk helse og organisering av tjenestetilbudet til samtalemetodikk og ulike måter å reflektere over egen yrkesutøvelse på.  

Hva liker du best ved studiet?
At det er så praksisnært. Man kjenner seg igjen i stoffet som blir presentert og klarer med en gang å relatere det til egen yrkesutøvelse. Det er også en stor fordel at man kan velge selv hvilket felt man fordyper seg i. Jeg har også fått stort utbytte av gruppearbeidet. Det har vært lærerikt og diskutere med studenter som arbeider på andre arbeidsplasser og i andre felt.
Hva er din opplevelse av å kombinere jobb og et samlingsbasert deltidsstudium?
For meg har det vært helt supert. Det er fint med samlinger over flere dager, da kommer man inn i rett modus og får tilstrekkelig med tid til å reflektere over det man lærer. Man får også god tid mellom samlingene til å lese på egenhånd.

Vil du anbefale andre å studere ved Høgskolen i Østfold?
Det anbefales! Høgskolen i Østfold har dyktige forelesere, men de er også flinke til å hente inn eksterne forelesere fra ulike praksisfelt. Fagpersonene på høgskolen er alltid tilgjengelige og de er flinke til å komme med innspill som får en til å tenke.

Om deltidsstudium i Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng)

 

Publisert 28. feb. 2019 14:52 - Sist endret 3. juni 2022 08:23