Annette Veberg Dahl

Høgskolen i Østfold
English version of this page Stilling
Prorektor utdanning
Kontakt
+4769608803
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-002

Arbeidsområder

 • Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold fra 1.8.2019

Utdanning

Dr. Scient. (2006), Nofima og NMBU

Tittel på avhandling: Fluorescence Spectroscopy of Food Lipid Oxidation

Sivilingeniør i bioteknologi (2002), NTNU

Kjemiingeniør (2000), bioteknologisk retning, HiØ

Jeg har vært ansatt ved HiØ siden 2011 og hatt stilling som studieleder og førsteamanuensis ved avdeling for ingeniørfag.

Publikasjoner

 • Lee, Michael R.F.; Scott, Mark B; Veberg-Dahl, Annette; Evans, P; Theobald, Vince J. & Lundby, Frank [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Potential of Chlorophyll-Rich Feed Ingredients To Improve Detection of Fecal Contamination in the Abattoir. Journal of Food Protection. ISSN 0362-028X. 76(3), s. 516–522. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-12-353.
 • Adler, Steffen Andreas; Dahl, Annette Veberg; Jensen, Søren Krogh; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj & Steinshamn, Håvard (2013). Fatty acid composition,fat-soluble vitamin concentrations and oxidative stability in bovine milk produced on two pastures with different botanical composition. Livestock Science. ISSN 1871-1413. 154(1-3), s. 93–102. doi: 10.1016/j.livsci.2013.03.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Intawiwat, Natthorn; Dahl, Annette Veberg; Pettersen, Marit Kvalvåg; Skaret, Josefine; Rukke, Elling-Olav & Wold, Jens petter (2011). Effect of different wavelength of light on the formation of photo-oxidation in Gouda-like cheese. International Dairy Journal. ISSN 0958-6946. 21(8), s. 531–539. doi: 10.1016/j.idairyj.2011.03.005.
 • Lee, Michael R.F.; Theobald, Vince J.; Ougham, Helen J.; Dahl, Annette Veberg; Lundby, Frank & Scollan, Nigel D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Natural faecal fluorophores and the potential of chlorophyll based markers to optimise fluorescence as a real-time solution for the detection of faecal contamination on carcasses. Meat Science. ISSN 0309-1740. 86(4), s. 966–975. doi: 10.1016/j.meatsci.2010.08.002.
 • Intawiwat, Natthorn; Pettersen, Marit Kvalvåg; Rukke, Elling-Olav; Meier, Markus; Vogt, Kjell gjermund & Dahl, Annette Veberg [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Effect of different colored filters on photooxidation in pasteurized milk. Journal of Dairy Science (JDS). ISSN 0022-0302. 93(4), s. 1372–1382. doi: 10.3168/jds.2009-2542.
 • Larsen, Hanne; Tellefsen, Siri Geiner & Dahl, Annette Veberg (2009). Quality of Sour Cream Packaged in Cups with Different Light Barrier Properties Measured by Fluorescence Spectroscopy and Sensory Analysis. Journal of Food Science. ISSN 0022-1147. 74(8), s. S345–S350. doi: 10.1111/j.1750-3841.2009.01303.x.
 • Wold, Jens Petter; Dahl, Annette Veberg; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir Nikolai; Juzeniene, A & Moan, Johan Emilian (2009). Effect of Oxygen Concentration on Photo-oxidation and Photosensitizer Bleaching in Butter. Photochemistry and Photobiology. ISSN 0031-8655. 85(3), s. 669–676. doi: 10.1111/j.1751-1097.2008.00492.x.
 • Dahl, Annette Veberg; Olsen, Elisabeth; Vogt, Gjermund; Mielnik, Maria B.; Nilsen, Asgeir & Wold, Jens-Petter (2006). Front face fluorescence spectroscopy - A rapid method to detect early lipid oxidation in freeze stored minced turkey meat. Journal of Food Science. ISSN 0022-1147. 71(4).
 • Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Veberg, Annette ; Vogt, Kjell Gjermund; Tomic, Oliver; Kirkhus, Bente & Ekeberg, Dag [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Analysis of early lipid oxidation in salmon patè with cod liver oil and antioxidants. Journal of Food Science. ISSN 0022-1147. 71(3), s. 284–292. doi: 10.1111/j.1365-2621.2006.tb15655.x.
 • Olsen, Elisabeth; Vogt, Kjell Gjermund; Dahl, Annette Veberg; Ekeberg, Dag & Nilsson, Astrid (2005). Analysis of early lipid oxidation in smoked, comminuted, pork or poultry sausages with spices. Journal of Agricultural and Food Chemistry. ISSN 0021-8561. 53. doi: 10.1021/jf050886w.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjellebæk, Camilla; Dahl, Annette Veberg; Del Busso, Lilliana Andrea; Edvardsen, Magdalena & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). HiØ best på kjønnsbalanse - vil fortsatt holde stand på barrikadene. Fredriksstad Blad.
 • Dahl, Annette Veberg (2021). Ønsker mer fysisk aktivitet og sosialt samvær i studentlivet. [Radio]. NRK-P1 Østfold Distriktsprogram .
 • Dahl, Annette Veberg (2021). Ønsker mer fysisk aktivitet og sosialt samvær i studentlivet. [TV]. Distriktsnyheter Oslo og Viken.
 • Omvik, Eirik; Dahl, Annette Veberg & Dursun, Kamil Mustafa (2019). Starter ny master. [Fagblad]. Energi Utdanning 2019.
 • Waksvik, Guro & Dahl, Annette Veberg (2017). Aldri før har flere strømmet inn på bioingeniørstudiet. [Fagblad]. Bioingeniøren.
 • Dahl, Annette Veberg (2015). Ingeniørstudenter viste frem prosjekter for næringslivet og publikum - ÅRETS STORE BEGIVENHET. [Avis]. Fredrikstad Blad.
 • Dahl, Annette Veberg; Wold, Jens Petter; Moan, Johan Emilian & Lundby, Frank (2014). Hvorfor smaker melk vondt når den har blitt utsatt for lys?
 • Adler, Steffen Andreas; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren Krogh & Hansen-Møller, Jens (2011). Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. I Brodin, Janne Karin & Fog, Megumi Ohta (Red.), Husdyrforsøksmøtet 2011. Universitetet for miljø- og biovitenskap. ISSN 978-82-7479-024-7. s. 181–184.
 • Adler, Steffen; Dahl, Annette Veberg; Steinshamn, Håvard; Vae, Anne Holter; Thuen, Erling & Garmo, Torstein H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift.
 • Adler, Steffen; Dahl, Annette Veberg; Steinshamn, Håvard; Vae, Anne Holter; Thuen, Erling & Garmo, Torstein H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Effect of pasture botanical composition on milk quality in organic production, NJF Report. Nordic Association of Agricultural Scientists.
 • Larsen, Hanne & Dahl, Annette Veberg (2009). Light waves and food products in display cabinets. New Food. s. 67–69.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:18 - Sist endret 2. juni 2022 13:12