Fagavdelinger

Høgskolen i Østfold er delt opp i fem fagavdelinger, ett akademi og et senter.

Alle fagavdelingene er ledet av en egen tilsatt dekan.

Ved studiested Halden finnes:

Ved studiested Fredrikstad finnes:

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen er lokalisert ved Studiested Halden

Publisert 14. mai 2018 10:24 - Sist endret 1. nov. 2018 09:29