Hans Andreas Blom

Høgskolen i Østfold
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608006
+4790797200
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Bakgrunn

  • Doktorgrad: Dr. Scient. i miljøkjemi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Hovedfag/Master: Sivilingeniør i kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Østfold
  • Jeg har arbeidet med forskning, utvikling og undervisning i hele mitt yrkesaktive liv: 15 år i privat sektor med prosess- og produktutvikling (Denofa AS) og FoU/rådgivning innen prosess- og miljøkjemi (Cowi) samt 25 år i offentlig sektor: adjunkt på ungdomsskole (4 år), stipendiat på NMBU (4 år), avdelingssjef Avdeling for avfall og miljøgifter på Jordforsk/Ås, nå NIBIO (3 år), høgskoledosent II (20 % stilling) ved HiØ (1994-2003), dekan HiØ (2003 – 2007), prorektor HiØ (2007 - 2012) og rektor HiØ (fra 2012). Jeg har veiledet en rekke BA-, MA- og Phd-oppgaver samt vært opponent på doktorgradsdisputas.
  • Styreverv: Styreleder ved Høgskolen i Østfold (2012 - dd), styremedlem 2007 - 2012

Rektoratets blogg

Forskergrupper

Publisert 12. juni 2018 16:36 - Sist endret 13. aug. 2019 08:48