Om studentombudet

Mandat.

I tråd med sitt mandat skal Studentombudet være en uavhengig rådgiver for studentene ved HiØ, men også utøve en kontrollfunksjon overfor Høgskolens virke og saksbehandling.

Personvernerklæring.

Studentombudet behandler dine personopplysninger i fullstendig samsvar med Gjeldende personvernregler. 

Dagens ombud.

Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg har yrkeserfaring som advokat, hvor jeg primært bisto enkeltpersoner innenfor en rekke saksområder. Videre var jeg ansatt i totalt tre år i studieadministrasjonen ved det juridiske fakultet ved UiB, samt at jeg har innehatt lederverv i en studentdrevet fri rettshjelpsorganisasjon.

 

 


 

Publisert 11. feb. 2019 14:15 - Sist endret 19. des. 2019 11:52