Om studentombudet

Mandat.

I tråd med sitt mandat skal Studentombudet være en uavhengig rådgiver for studentene ved HiØ, men også utøve en kontrollfunksjon overfor Høgskolens virke og saksbehandling.

Dagens ombud.

Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg har yrkeserfaring som advokat, hvor jeg primært bisto enkeltpersoner innenfor en rekke saksområder. Videre var jeg ansatt i totalt tre år i studieadministrasjonen ved det juridiske fakultet ved UiB, samt at jeg har innehatt lederverv i en studentdrevet fri rettshjelpsorganisasjon.

 

 


 

Publisert 11. feb. 2019 14:15 - Sist endret 19. sep. 2019 14:54