I krisesituasjoner

Informasjon til media

Ved ulykker/hendelser der studenter/ansatte er involvert, er høgskolens rektor den som uttaler seg på vegne av Høgskolen i Østfold - om hvordan hendelsen berører høgskolen, hvilke konsekvenser som hendelsen evt. kan få for videre drift, og evt. i hvilken sammenheng tilknyttet høgskolens virksomhet hendelsen inntraff.

Alle andre spørsmål rettes til politi, redningstjeneste m.v.

Høgskolens fellestjeneste vil så langt det er mulig bistå media med evt. bakgrunnsinformasjon og kontakt inn mot høgskolens rektor og evt. ledelse for øvrig.

I slike tilfeller, kontakt:
Tore Petter Engen
Informasjonssjef
tore.p.engen@hiof.no
Mobil: 90 79 33 13
 

Publisert 30. apr. 2018 09:48 - Sist endret 1. okt. 2019 10:24