Om prosjektet

Campusutviklingsplanen for Fredrikstad er utarbeidet i samarbeid mellom HiØ og Hemfosa.

Prosjektet har følgende mandat:

Campusutviklingsplanen skal:

  • vurdere potensialet for økt arealutnyttelse med fokus på eksisterende arealer,
  • vurdere hvordan lærings-, arbeidsplass- og fellesarealer kan få økt funksjonalitet, fleksibilitet/sambruk og attraktivitet for studenter og ansatte,
  • ha fokus på digitalisering og grønn utvikling/bærekraft,
  • angi strategier for arealbruk som gir retning for utviklingen av campus, og er i tråd med HiØs strategier og mål,
  • samarbeide med Fredrikstad kommune om visjoner og planer for studiestedet, god kobling mellom byen og campus, og Fredrikstad som studentby,
  • samarbeide med studentsamskipnaden om studentfunksjoner i campusområdet.
  • samarbeide med fylkeskommune og transportmyndighetenes om betjening av området,
  • samarbeide med andre private initiativ om for eksempel næringsutvikling.
Publisert 15. sep. 2020 11:15 - Sist endret 15. sep. 2020 11:15