Rapporter, evalueringer og undersøkelser i årshjulet

Her følger en oversikt over når alle rapporter, sentrale undersøkelser og -evalueringer som inngår i arbeidet med utdanningskvalitet skal gjennomføres.

Rapporter, evalueringer og undersøkelser i årshjulet

Frist

Navn på rapport/evaluering/undersøkelse

Ansvarlig

Januar

20. januar

Emnerapport

Emneansvarlig

Februar

1. februar

Årsrapport Læringsmiljøutvalg

LMU

februar

Studiebarometeret

NOKUT

Mars

1. mars

Studieplanrevisjonsrapport

Studieleder

15. mars 

Årsrapport HiØ

Økonomi- og driftsdirektør

mars

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

(hvert 4. år)

SiØ

April

15. april

Tilstandsmelding for HiØ

Økonomi- og driftsdirektør

Mai

april/mai

Styrings- og utviklingsdialog

Rektor/høgskoledirektør

Juni

20. juni

Periodisk programevaluering

(hvert 5.-6. år)

Dekan

20. juni

Emnerapport

Emneansvarlig

Juli

-

-

-

August

-

-

-

September

1. september

Evaluering av studieforberedende uke

Studiedirektør

1. september

Studieprogramrapport

Studieleder

Oktober

1. oktober

Evaluering av studiestartsuka

Studiedirektør

1. oktober

Kandidatundersøkelse

(hvert 3. år)

Studiedirektør

15. oktober

Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet

Studiedirektør

oktober

Dialog om studieportefølje og studentmåltall

Studiedirektør

November

1. november

Avdelingens kvalitetsrapport

Dekan

Desember

20. desember

Periodisk programevaluering

(hvert 5.-6. år)

Dekan

20. desember

Aktivitetsplan

Økonomi- og driftsdirektør

20. desember

Kvalitetsrapport for HiØ

Rektor/høgskoledirektør

 

Årshjulet visuelt fremstilt

Last ned større utgave av årshjulet (jpg-bildefil).

Publisert 14. juni 2019 08:54 - Sist endret 3. sep. 2019 13:11