Kandidatundersøkelsen 2019

Høsten 2019 gjennomfører Høgskolen i Østfold en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte kandidater som fullførte bachelorgrad eller mastergrad i perioden fra 2017 til og med  2019. 

Undersøkelsen skal kartlegge kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og læringsutbytte, og skal gi HiØ informasjon som kan benyttes for videreutvikling av Høgskolens utdanningstilbud og gi søkere, studenter og kandidater presis informasjon om sammenhenger mellom utdanning og muligheter på arbeidsmarkedet

Det er første gangen HiØ gjennomfører en kandidatundersøkelse, og målet er å hente informasjon om hvordan overgangen til arbeidslivet har vært for våre kandidater, hvordan de opplever nåværende jobb og hvor relevant utdanningen de har tatt ved HiØ er for arbeidslivet de virker i. Med deltakelse i en kandidatundersøkelse vil kandidatene kunne påvirke studiet de har avlagt og bidra til at det blir mer tilpasset dagens arbeidsmarked. Kandidatundersøkelsen er en del av kvalitetssystemet ved HiØ, og vil ligge til grunn for blant annet programevalueringer og strategisk arbeid med studieporteføljen vår.  

Kandidatene i undersøkelsen representerer alle de fem fagavdelingene ved HiØ i tillegg til Akademiet, og utvalget består av kandidater som har fullført en bachelorgrad, mastergrad eller en profesjonsutdanning. Totalt er 58 ulike studieprogrammer er representert i undersøkelsen, og vi får rapporter for hver av avdelingene. 

Undersøkelsen er en del av HiØ sitt kvalitetssystem, og resultatene skal brukes som grunnlag i programevalueringer, og til rekrutterings- og profileringsarbeid både for studieprogrammene og på institusjonelt nivå. De skal gi søkere, studenter og kandidater så presis informasjon som mulig om sammenhenger mellom utdanning og muligheter på arbeidsmarkedet.  

Konsulenter fra Kantar TNS har utført undersøkelsen på oppdrag fra HiØ. 

Fakta

  • Undersøkelsen gjelder kandidater med gradsutdanning fra HiØ.  
  • Avgangskullene fra 2017, 2018 og 2019 inviteres til å delta i undersøkelsen.
  • Totalt 2819 kandidater inngår i målgruppen.

 

 

Publisert 12. nov. 2019 12:54 - Sist endret 29. jan. 2020 15:52