Studenter og ansatte

Godt kvalitetsarbeid forutsetter aktiv deltakelse fra høgskolens studenter og ansatte. Kvalitetssystemet for utdanning bidrar til at høgskolens studenter og ansatte jobber målrettet sammen for å fremme god kvalitet i utdanningene, og sikrer at evalueringer og resultater inngår i kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av høgskolens studier. 

Studentmedvirkning

  • Slik kan du påvirke studiet ditt
  • Delta i evaluering (SHOT/Studiebarometer/emneevaluering)  
  • Delta i studentdemokratiet
  • Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Ansatte

  • Gå til hvordan du kan bidra til kvalitetsarbeidet
  • Hvordan rapportere emne/studieprogram

Tilbakemelding og varsling

  • Si fra om kritikkverdige forhold
  • Varsle
  • Si ifra!