Studieprogramrapport

Studieprogramansvarligs oppgaver

Studieprogramansvarlig har det daglige ansvaret for ett eller flere definerte studieprogrammer. Dette ansvaret innebærer kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i tråd med gjeldende akkrediteringsbestemmelser og å sikre helhetlige studieprogrammer med en sammensetning av og innhold i emner og læringsaktiviteter som samlet oppfyller læringsutbyttene. Studieprogramansvarlig bidrar til utvikling av læringsmiljøet og den faglige og pedagogiske kvaliteten i studieprogrammet-/ene. Studieprogramansvarlig har ansvar for rapportering til dekan om studieprogramkvalitet, i samspill med programutvalget, og studieplanutvikling, i samspill med studieprogramsekretariatet. Denne funksjonen kan innehas av studieleder. 

Studieleder har delegert personal- og budsjettansvar for ansatte tilknyttet en avdeling eller nærmere definerte studieprogrammer og fagområder. Studieleder kan også inneha rollen som studieprogramansvarlig for ett eller flere studieprogrammer. 

Studieprogramansvarlig skal hvert år levere en studieprogramrapport.

Studieprogramansvarlig sender rapporten til dekan.

Rapporten vil være tilgjengelig for studenter og ansatte i etterkan.

Gjennomføre studieprogramrapport

Studieleder/studieprogramansvarlig skal innen 1. september hvert år levere en rapport om kvalitet i studieprogrammet til dekan.

Les veileder for studieprogramrapport

Skrive studieprogramrapport

Alle studieprogrammer skal ha en studieprogramrapport. 

Se mal for studieprogramrapport (pdf)

Se mal for studieprogramrapport (word)

Tidligere studieprogramapporter

Gå til tidligere studieprogramrapporter (tilgjengelig for ansatte og studenter)

Publisert 19. juni 2019 14:59 - Sist endret 11. juni 2021 10:46