Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) skal gjennomføre tilsyn med Høgskolen i Østfolds systematiske kvalitetsarbeid våren 2020.

Tilsynsprosessen så langt

Videre prosess

  • Høgskolen sender NOKUT den dokumentasjonen de har bedt om innen 31.januar 2020
  • Sakkyndig komité kommer på tilsynsbesøk 21. og 22.april 2020
  • NOKUT sender utkast til rapport fra sakkyndig komité i april/mai 2020
  • Høgskolen får lese og kommentere saksforhold i den foreløpige rapporten i mai 2020
  • NOKUT sender endelig rapport fra sakkyndig komité i juni 2020
  • Høgskolen skriver en egen kommentar til den endelige rapporten i august/september 2020
  • NOKUTs styre avgjør til slutt i hvilken grad høgskolens systematiske kvalitetsarbeid tilfredsstiller kravene i lov og forskrifter i september/oktober 2020
Publisert 16. okt. 2019 15:17 - Sist endret 30. okt. 2019 09:55