Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) gjennomfører tilsyn med Høgskolen i Østfolds systematiske kvalitetsarbeid våren 2020.

Tilsynsprosessen så langt

Videre prosess

  • Sakkyndig komité kommer på tilsynsbesøk høsten 2020
  • NOKUT sender utkast til rapport fra sakkyndig komité
  • Høgskolen får lese og kommentere saksforhold i den foreløpige rapporten
  • NOKUT sender endelig rapport fra sakkyndig komité
  • Høgskolen skriver en egen kommentar til den endelige rapporten
  • NOKUTs styre avgjør til slutt i hvilken grad høgskolens systematiske kvalitetsarbeid tilfredsstiller kravene i lov og forskrifter

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravet fra NOKUT ble sendt til høgskolen 15. oktober 2019. Dokumentasjonen ble levert 30. januar 2020. En rekke personer tilknyttet de fire utvalgte studieprogrammene og i høgskolens administrasjon har bidratt både med å skrive redegjørelser, leseveiledninger og finne fram dokumentasjon. Til sammen utgjør dokumentasjonen 2.855 sider, og er presentert i enkeltdeler nedenfor.

Institusjonsnivå

Bachelorstudium i barnevern

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Masterstudium i organisasjon og ledelse

Masterstudium i scenografi

Studentuttalelse

 

Publisert 16. okt. 2019 15:17 - Sist endret 7. mai 2020 10:25