Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) gjennomførte i 2020 tilsyn med høgskolens systematiske kvalitetsarbeid. Vedtak ble fattet av NOKUTs styre 22. april 2021.

Tilsynsprosessen 2019-2021

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravet fra NOKUT ble sendt til høgskolen 15. oktober 2019. Dokumentasjonen ble levert 30. januar 2020. En rekke personer tilknyttet de fire utvalgte studieprogrammene og i høgskolens administrasjon har bidratt både med å skrive redegjørelser, leseveiledninger og finne fram dokumentasjon. Til sammen utgjør dokumentasjonen 2.855 sider, og er presentert i enkeltdeler nedenfor.

Institusjonsnivå

Bachelorstudium i barnevern

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Masterstudium i organisasjon og ledelse

Masterstudium i scenografi

Studentuttalelse

Publisert 16. okt. 2019 15:17 - Sist endret 11. mai 2022 10:03