Valg av medlemmer til nytt høgskolestyre

Valg av representanter til høgskolestyret ble avsluttet i dag, 29. april kl. 09:00.

Det var 19 nominerte kandidater på valg, 14 fagansatte og 5 teknisk/administrativt ansatte. Valgdeltakelsen har vært 46,4%.

Det er valgt inn fire faste representanter fra de fagansatte og én fast representant fra teknisk/ administrativt ansatte for styreperioden 1.8.2021 – 31.7.2025.

Se resultatet her

Fremdriftsplan

Se de ulike tidspunktene for gjennomføring av valget. 

Manntallet

Kun tilgjengelig etter innlogging for studenter/ansatte.
(Har du problemer, kontakt IT-vakta)

Presentasjon av kandidater som er nominert

  • Les hvem som er nominert som kandidater.

Praktisk gjennomføring av valget

Se når valget skal pågå og hvordan det skal gjennomføres.

Om valg ved høgskolen