Nominerte kandidater til valget

Etter at det ble kjent at sittende rektor ved Høgskolen i Østfold ønsket å fratre sin stilling fra 1. august 2019, har høgskolen forberedt valg av ny rektor for de to årene som gjenstår av inneværende valgperiode.

Studiested Fredrikstad

Studiested Fredrikstad (Foto: Bård Halvorsen, HiØ)

Nominasjonskomiteen har arbeidet for å få fram forslag på kandidater og har i tillegg arbeidet for å motivere ansatte til å foreslå kandidater. Ved fristens utløp 3. mai, hadde nominasjonskomiteen mottatt ett forslag på kandidat til rektorstillingen.

Valgbar til vervet som rektor er den som kan dokumentere kompetanse på minst førsteamanuensis/førstelektornivå. Det kreves erfaring fra universitets- og høgskolesektoren i vitenskapelig stilling, og ledererfaring. Valgstyret har etter sin kontroll funnet at den foreslåtte kandidaten Lars-Petter Jelsness-Jørgensen oppfyller kravene til valgbarhet.

Jelsness-Jørgensen ble ansatt som prorektor fra 1.8.2017, og har fungert som rektor ved Høgskolen i Østfold siden 1.11.2018.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen vil bli invitert til å skrive litt om seg selv, og hva han står for i forbindelse med valgprosessen. Dette vil bli publisert på høgskolen valgsider, på samme måte som i forrige valgrunde.

 

Publisert 7. mai 2019 11:23 - Sist endret 7. mai 2019 11:23