Fremdriftsplan

Følgende fremdriftsplan er vedtatt av Valgstyret.

Hendelse Dato

Frist for oversendelse av kandidatliste fra nominasjonskomiteen til valgstyret

3. mars

Valgstyret foretar kontroll av nominerte kandidater og de  bekjentgjøres

5.mars

Manntallsliste publiseres

8. mars

Klagefrist manntallister (2 uker)

19.mars

Endelig manntall publiseres

12.april

Digital presentasjon av kandidater

19. april

Periode for avvikling av valget

26.April kl.09:00 – 29.april kl 09:00

Resultat av valget offentliggjøres

29. April kl. 12:00

Publisert 1. apr. 2019 10:36 - Sist endret 8. mars 2021 09:14