Fremdriftsplan

Følgende fremdriftsplan er vedtatt av Valgstyret.

Frist for oversendelse av kandidatliste fra nominasjonskomiteen til valgstyret

Dato: 3. mai

Valgstyret foretar kontroll av nominerte kandidater og bekjentgjøres

Dato: 6. mai

Manntallsliste publiseres

Dato: 7. mai

Klagefrist manntallister

Dato: 21. mai

Endelig manntall publisere

Dato: 28. mai

Periode for avvikling av valget

Dato: 11. juni (kl. 09.00) til 14. juni (kl. 09.00)

Resultat offentliggjøres

Dato: 14. juni (kl. 12.00)

Evt. andre valgomgang Dato:18. juni (kl. 09.00) til 20. juni (kl. 09.00)
Resultat - andre valgomgang offentliggjøres 20. juni (kl. 12.00)
Publisert 1. apr. 2019 10:36 - Sist endret 4. apr. 2019 14:49