Nominerte til styreverv i Høgskolestyret

Nå nærmer det seg valg av medlemmer til høgskolestyret for perioden  2021 -  2025. Høgskolestyret er høgskolens øverste organ, sjekk gjerne her om informasjon om det nåværende høgskolestyret og dagens styreinstruks.

Vi har som kjent gått over til en ny styringsmodell med enhetlig ledelse der rektor er ansatt.  Det betyr at det nye styret med sine elleve medlemmer får en sammensetning som består av fire medlemmer valgt blant ansatte​ i undervisnings- og forskerstilling og ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte. Videre er det to medlemmer som velges blant studentene og fire eksterne medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner en av de eksterne medlemmene som styrets leder. 

Nominasjonsprosessen for årets valg startet i januar og ble avsluttet 3. mars. Da hadde nominasjonskomiteen mottatt forslag på 19 kandidater som ønsker å stille til valg for en plass i høgskolestyret den neste styreperioden. De nominerte kandidatene er funnet valgbare av valgstyret.

Nominerte kandidater

Fagansatte

Navn

Stilling

Avdeling

Hilde Sofie Fjeld

Førstelektor

LU

Kristine Charlotte Grinderud

Høgskolelektor

LU

Karl-Arne Næss Korseberg

Høgskolelektor

LU

Karine Stjernholm

Førsteamanuensis

LU

Ingrid Femdal

Førsteamanuensis

HV

Mona Jerndahl Fineide

Førsteamanuensis

HV

Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Professor

HV

Camilla Gjellebæk

Høgskolelektor

HV

Jon Arne Løkke

Dosent

HV

Bengt Morten M. Wenstøb

Høgskolelektor

HV

Jo Ese - [1]

Førsteamanuensis

ØSS

Sondre Lindahl

Førsteamanuensis

ØSS

Lin Prøitz

Professor

ØSS

Gunnar Andersson

Førsteamanuensis

IR

Teknisk/administrativt ansatte

Navn

Stilling

Seksjon/Avdeling

Tone Skråning

Rådgiver

Studenttjenester

Hanna Marie Ihlebæk

Seniorrådgiver

Studieutr. og kval.utvikling

Hedvig Maria Bergem

Seniorrådgiver

Studieutr. og kval.utvikling

Therese Brenna

Prosjektleder

Prosjekt- og prosessforb.

Wenche Kristine Lindeland

Senioringeniør

IR


[1]: P.t. prorektor, går tilbake til fagstilling fra 01.08.2021

Publisert 1. apr. 2019 10:36 - Sist endret 5. jan. 2022 10:55