Nominasjon av kandidater

Det skal gjennomføres ekstraordinært valg til rektor i juni 2019. Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid og oppfordrer alle ansatte og studenter til å komme med gode forslag til kandidater. 

Listen med nominerte skal oversendes valgstyret 3. mai, så forslag må sendes nominasjonskomite i god tid før dette, og senest 2. mai kl 09.

Hvem kan velges?

For å kunne stille til valg som rektor må kandidaten kunne dokumentere kompetanse på minst førsteamanuensis/ førstelektor nivå. I tillegg kreves det erfaring fra universitets- og høgskolesektoren i vitenskapelig stilling og lederegenskaper.
Ved forslag om en rektorkandidat som ikke er ansatt ved høgskolen, skal det foreligge skriftlig samtykke fra den foreslåtte kandidaten.

Hvordan går du fram?

Nominasjonskomiteens leder (Mona Fineide, studiested Fredrikstad) og nestleder (Jan Høiberg, studiested Halden) tar imot skriftlige forslag på kandidater. Forslagene må være begrunnet og underskrevet av minst tre stemmeberettigede (se neste avsnitt). 

Hvem har stemmerett ved valget?

  • Ansatte i minst halv ordinær stilling, og som har tiltrådt denne senest valgdagen. Som ansatt regnes også ansatte med lønn fra fond, forskningsråd eller oppdragsmidler.
  • Midlertidig ansatte og engasjerte i minst halv stilling, og som har vært ansatt i minst seks måneder.
  • Studenter som på valgdagen er tatt opp og registrert som student ved høgskolen, og som har betalt semesteravgift for det semesteret valget gjennomføres i.
  • Den som har stemmerett som ansatt har ikke samtidig stemmerett som student.

Har du spørsmål i forhold til nominasjon, ta kontakt med en av oss i nominasjonskomitéen.

Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å engasjere seg i det kommende valget!

Vær med å påvirke Høgskolen i Østfolds framtid!!

Publisert 1. apr. 2019 10:36 - Sist endret 4. apr. 2019 12:35