Nominasjonskomite

Det er vedtatt opprettet en nominasjonskomité i overensstemmelse med valgreglementets § 20.

Nominasjonskomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Publisert 1. apr. 2019 11:24 - Sist endret 8. mars 2021 09:32