Praktisk gjennomføring av valget

Valget skjer elektronisk i perioden mandag 26. april kl. 09:00 til torsdag 29. april kl. 09:00.

Valgstyret vil sende ut en epost til samtlige stemmeberettigede i forkant av valget.

Det endelige valgresultatet offentliggjøres torsdag 29. april kl. 12:00.

Valg av representanter til høgskolestyret:

Ved årets valg skal det velges ansattes representanter til høgskolestyret for perioden 2021 – 2025.

De teknisk/administrativt ansatte stemmer på én kandidat blant de fem nominerte kandidatene i denne gruppen. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger avgir stemme på inntil fire kandidater blant de 14 nominerte kandidatene som stiller til valg i denne gruppen. Les mer om de nominerte kandidatene her  Nominerte til styreverv i Høgskolestyret - Høgskolen i Østfold (hiof.no).

Studentene velger sine egne representanter i et eget studentvalg i løpet av våren.

Spørsmål om gjennomføringen av valget kan sendes til valgstyret@hiof.no. Eventuelle problemer med pålogging rettes til itvakt@hiof.no

Valgresultatet vil bli publisert på høgskolens nettsider torsdag 29. april kl. 12:00. 
Valgstyret håper på god oppslutning om valget.

Publisert 1. apr. 2019 10:37 - Sist endret 23. apr. 2021 11:10