Arve Negaard

Faculty of Business, Languages and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608857
Study place
Halden
Office nr.
A3-109

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

View all works in Cristin

 • Negaard, Arve (2019, 29. mars). Kommunevalget 2019. Rødt mange nye lister i Østfold.. [TV].  NRK Østfold. Distriktsnyheter fra Østfold.
 • Negaard, Arve (2019, 05. februar). Regionsreformen og Østfold fylkeskommunes e-verksaksjer. Ordførere vil beholde aksjer.. [TV].  NRK Østfold. Distriktsnyheter fra Østfold.
 • Negaard, Arve (2019). Tilskudd til skole og barnehager viderefører sosiale ulikheter. Fredriksstad Blad.  s 9- 9
 • Negaard, Arve (2019, 19. februar). Valg av jernbanetrasé gjennom Østfold. Rett linje. [TV].  NRK Østfold. Distriktsnyheter fra Østfold.
 • Negaard, Arve; Ese, Jo & Rognlien, Knut Johan (2019, 03. november). Nå skal Norges sykeste fylke dø. [Internett].  NRK.
 • Negaard, Arve (2018). En utstrakt hånd til Krf. Hvis vi forstår menneskets tilblivelse som en gradvis utvikling, kan vi ha en bedre samtale om abort. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Negaard, Arve (2018). Gjenstridige problemer i et organisasjons-teoretisk perspektiv, i skjæringspunktet mellom kommuneloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven.
 • Negaard, Arve (2018). Innledning til arbeid individuelt og i grupper med tema: Hvilken relevans har kunnskapen om gjenstridige problem og den 4. industrielle revolusjon for - oppgaver, organisering og arbeidsform internt i kommunen som organisasjon? - i relasjonen mellom kommunen og lokalsamfunnet? - for relasjonen mellom kommunen og staten?.
 • Negaard, Arve (2018). Lede oppsummering av konferansebidragene om gjenstridige problem, som var gitt før 18.09.2018 kl. 16:00.
 • Negaard, Arve (2018). Presentasjon av relevante studietilbud og prosjekter ved Høgskolen i Østfold.
 • Negaard, Arve (2017, 09. mars). Arve Negaard om kommunesammenslåing i Indre Østfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2017, 09. mars). Flere kommuner må i tenkeboksen. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2017, 10. august). Forhåndsstemmingen starter i dag. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2017, 22. februar). Gjest i Studio. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2017, 09. mars). Kommunesammenslåing i Trøgstad. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2017, 22. februar). Regionreform. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2017). Samfunnskritisk forkynner og gründer. Show summary
 • Negaard, Arve (2017). Utjevning av sosiale forskjeller og finansiering av skoler og barnehager. Utdanningsnytt.no.
 • Negaard, Arve (2017). Østfold skiller seg ut: Jeg savner en nasjonal satsing på fylket. Fredriksstad Blad.  s 8- 9
 • Negaard, Arve (2016). Inntektssystemet og kommunene i Østfold i et folkehelseperspektiv.
 • Negaard, Arve (2016, 02. juni). Kan kommunereformen splitte bygda?. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2016). Nytt inntektssystem for kommuner i et folkehelseperspektiv.
 • Negaard, Arve (2016, 11. oktober). Regionreform. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2016, 11. oktober). Samfunnsviter om fylkessammenslåing. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2016). Østfold - det glemte fylke?.
 • Negaard, Arve Trygve (2016). Inntektssystemet for kommunene i et folkehelseperspektiv.
 • Negaard, Arve Trygve (2016). Kommunal planlegging i et folkehelseperspektiv.
 • Negaard, Arve Trygve (2016). Kommunereform og utviklingen i Fredrikstad-regionen.
 • Negaard, Arve (2015, 28. januar). Dagens politiske streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2015, 12. februar). E-18 fortsetter tross usikker finansiering. Om demokratiske beslutningsprosesser.. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2015, 06. januar). Fornøyde østfoldinger. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2015). Helsekonsekvensutredninger - nasjonale og internasjonale kunnskaper.
 • Negaard, Arve (2015, 12. februar). Hva skjer med E-18 utbyggingen? Sentral planlegging og lokaldemokrati.. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2015, 06. januar). Om trivsel i Østfold. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2015). Områdeutvikling. Tverrfaglig samarbeid i et folkehelseperspektiv..
 • Negaard, Arve (2015). Samfunnsendring og kommunestruktur i Nedre Glommaregionen fra 1964 til 2014..
 • Negaard, Arve (2015, 03. september). Samfunnsviter om kommunesammenslutning.. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve Trygve (2015). Om helsekonsekvensutredninger. En oppsummering av norske og internasjonale kunnskaper. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 7.
 • Negaard, Arve; Ese, Jo & Dahlgren, Kenneth (2015). Helsekonsekvensvurdering.
 • Negaard, Arve (2014). 1814 og den borgerlige revolusjonen.
 • Negaard, Arve (2014, 07. november). Kommunestrukturen i Østfold og Akershus. [Radio].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2014, 14. mai). Regjeringens forslag til kommunereform. [Radio].  NRK Østfold, Gamlebyen, Fredrikstad.
 • Negaard, Arve (2014, 14. mai). Regjeringens forslag til kommunereform og kommunesammenslutningene på 1990-tallet. [TV].  NRK Østfold, Gamlebyen, Fredrikstad.
 • Negaard, Arve (2014, 07. november). Sammenslåing av kommuner i Østfold og Akershus. [TV].  NRK Østfold.
 • Negaard, Arve (2013). Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi og rammebetingelser? Et skråblikk fra Høgskolen i Østfold.
 • Negaard, Arve (2013, 11. mai). Ingen stordriftsautomatikk for kommunene. Skeptisk til om stort betyr best.  Moss Avis. Show summary
 • Negaard, Arve (2013). Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Delkostnadsnøkkelen for barnehager. Show summary
 • Negaard, Arve (2013). Inntektssystemet for kommuner. Delkostnadsnøkkelen for barnehager. Show summary
 • Negaard, Arve (2013, 14. februar). Tre om inntektssystemet. [Fagblad].  Kommunal Rapport. Show summary
 • Negaard, Arve (2011). Bedre folkehelse gjennom planlegging, organisering og nye samarbeidsformer i kommunen.
 • Negaard, Arve (2011). Delegeringsreglementet for Hvaler kommune: Revidering våren 2012.
 • Negaard, Arve (2011). En ekstern evaluering av reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: hovedrapport. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2.
 • Negaard, Arve (2011). Folkehelsearbeidet lønner seg, men hvordan?.
 • Negaard, Arve (2011). Hva er New Public Management?.
 • Negaard, Arve (2011). Misvisende om Sarpsborg kommune. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 7- 7 Show summary
 • Negaard, Arve (2011). Når avvik skjer: Risikofaktorer ved omorganiseringer og oppgaveoverføringer.
 • Negaard, Arve (2011). Organisering av folkehelsearbeidet.
 • Negaard, Arve (2011). Reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: Presentasjon av en ekstern evaluering, med vekt på forholdet mellom virksomhetenes praksis og kommunens mål for reformarbeidet.
 • Negaard, Arve (2011). Reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: Presentasjon av hovedrapporten i en ekstern evaluering, og drøfting av kommuneledelsens handlingsrom.
 • Negaard, Arve (2011). Reformarbeidet i oppvekstsektoren og Oppvekstutvalgets handlingsrom: Presentasjon av funn i ekstern evaluering.
 • Negaard, Arve (2011). Samhandling i en organisasjon: Hvorfor gir det utfordringer?: Eksempler fra folkehelsearbeidet.
 • Negaard, Arve (2011). Sosial klasse er avgjørende: skoleresultater avhenger mer av sosial bakgrunn enn kjønn. Fredrikstad Blad.  s 2- 2 Show summary
 • Negaard, Arve (2010). En evaluering av Prosjekt Nærmiljøhuset som oppvekststrategi i Sarpsborg kommune.
 • Negaard, Arve (2010). En evaluering av kvalitetssystemet i Sarpsborg kommune. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Evaluering av reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Evaluering av reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: Prosjekt Nærmiljøhuset som oppvekststrategi. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Hva kan folkehelsearbeidet lære av andre nasjonale satsinger?. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Kunnskapsutvikling i og mellom kommuner og sykehus.
 • Negaard, Arve (2010, 07. januar). Legger ned tysk, fransk og spansk : intervju om studier i fremmedspråk i høyere utdanning. [Radio].  Kulturnytt (NRK P2). Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Likhet og mangfold i innvandrerbefolkningen i Østfold. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Når avvik skjer: Risikofaktorer ved omorganiseringer og oppgaveoverføringer Foredrag i konferanse arrangert av Helsedirektoratet.
 • Negaard, Arve (2010). Organisasjon og ledelse i et folkehelseperspektiv. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune.
 • Negaard, Arve (2010). Reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: En analyse av lederes forventninger til andre virksomheter i samme tjenestekjede. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Styring og utdanningskvalitet. Show summary
 • Negaard, Arve (2010). Virtuelt hus med solid grunnmur : prosjektet som skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 6
 • Negaard, Arve (2009). En innføring i arbeidsrett. Show summary
 • Negaard, Arve (2009). Formål og interessehevding. Show summary
 • Negaard, Arve (2009). Hvordan oppfatter utenforstående flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold fylkeskommune? : en ekstern evaluering. Show summary
 • Negaard, Arve (2009). Lederrollen. Show summary
 • Negaard, Arve (2009). Omstillingsprosesser. Show summary
 • Negaard, Arve (2009). Planlegging og systematisk tilnærming til inkludering i Sarpsborg kommune.
 • Negaard, Arve (2009). På vei mot internasjonale Sarpsborg kommune : en situasjonsanalyse av innvandring og integrering i Sarpsborg kommune høsten 2008. Show summary
 • Negaard, Arve (2009, 14. september). Utbyggingsplan og kommuneplan for Hvaler kommune. [Radio]. Show summary
 • Negaard, Arve (2008, 06. januar). Fredrikstad er skolejumbo. Show summary
 • Negaard, Arve (2008, 10. november). Hver tiende er innvandrer : innvandrerdobling på åtte år. Show summary
 • Negaard, Arve (2008, 11. november). Innvandrerskolen : Alvimhaugen er innvandrerkretsen. Show summary
 • Negaard, Arve (2008). Innvandring, integrering og inkludering i Sarpsborg kommune 2. Show summary
 • Negaard, Arve (2008). Innvandring, integrering og inkludering i Sarpsborg kommune 3. Show summary
 • Negaard, Arve (2008). Innvandring, integrering og inkludering i Sarpsborg kommune 4. Show summary
 • Negaard, Arve (2008). Innvandring, integrering og inkludering i Sarpsborg kommune I. Show summary
 • Negaard, Arve (2008). Revisjon av delegeringsreglementet for Hvaler kommune. Show summary
 • Negaard, Arve (2008). Rollen som kommunal byråkrat. Show summary
 • Negaard, Arve (2007). Er tilbudet fra Halden lovlig?. Fredrikstad Blad. Show summary
 • Negaard, Arve (2007). Kommunikasjon, beslutningsprosesser og verktøy ; Endringer av organisasjoner ; Økonomi som styringsverktøy i offentlig sektor ; New Public Management. Show summary
 • Negaard, Arve (2007). Modernisering av offentlig sektor ; New Public Management ; Introduksjon av nye prinsipper for målstyring og effektivitet i offentlig forvaltning ; Effekter av en markedsorientering av forvaltningen. Show summary
 • Negaard, Arve (2007). Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune : en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006. Show summary
 • Negaard, Arve (2007). Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune : en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:26 PM - Last modified June 12, 2018 4:26 PM