Britt Wenche Svenhard

Faculty of Business, Languages and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608348
Study place
Halden
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Svenhard, Britt W. (2019). “The Right Alice” – A Cybertext Perspective on Narrated Identity in Film Adaptations of Lewis Carroll’s Novels, In Karen Sue Patrick Knutsen; Guri Ellen Barstad & Elin-Sofie Nesje Vestli (ed.),  Exploring identity in literature and life stories: The elusive self.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-5275-3571-8.  Kapittel.  s 309 - 323
 • Svenhard, Britt W. (2018). Å lese film. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  12(2), s 1- 16 . doi: 10.5617/adno.5645 Full text in Research Archive.
 • Svenhard, Britt W. (2017). How to Train Your Dragon - and how to read a story where there is none, In  Narratology Plus: Studies in Recent International Narratives for Children and Young Adults / Narratologie Plus – Studien zur Erzählweise in aktueller internationaler Kinder- und Jugendliteratur.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631676844.  Kap. 11.  s 221 - 244
 • Svenhard, Britt W. (2016). Decadence Revisited in Michael Winterbottom's Jude, In Karen S Patrick Knutsen & Guri Ellen Barstad (ed.),  States of Decadence: On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space Vol. 2.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-4438-1117-3.  Kapittel.  s 2 - 20
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Students' Perspectives on Synchronous Oral Computer-Mediated Communication (SOCMC), In Conference Secretariat Pixel (ed.),  The Future of education : conference proceedings.  Libreria Universitaria.  ISBN 9788862926201.  Kapittel.  s 146 - 150
 • Björk, Eva Lambertsson; Eschenbach, Jutta & Svenhard, Britt W. (2014). Film som verktøy i språkundervisningen, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 14.  s 195 - 210
 • Svenhard, Britt W. & Cherubini, Nadja (2010). Developing receptive and productive skills through the use of learning centres, In Britt W. Svenhard (ed.),  CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag.  Fremmedspråksenteret.  ISBN 9788281950467.  3.  s 20 - 37
 • Svenhard, Britt W.; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In  Windows on CLIL : content and language integrated learning in the European spotlight.  Europees Platform.  faglig_bok_forlag.  s 139 - 146

View all works in Cristin

 • Svenhard, Britt W. (2009). Engelsk: klar for eksamen. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-29589-9.  120 s.
 • Svenhard, Britt W.; Rugset, Audun; Kagge, Julia; Haugum, Eva & Haugen, Hellevi (2007). Worldwide : elevnettsted. Aschehoug.  ISBN 9788203335365.
 • Svenhard, Britt W.; Svenhard, Britt W.; Haugum, Eva; Kagge, Julia; Rugset, Audun & Ulven, Eva (2007). Worldwide : programfaget internasjonal engelsk. Aschehoug.  ISBN 9788203335327.  304 s.
 • Svenhard, Britt W.; Svenhard, Britt W.; Rugset, Audun; Kagge, Julia; Haugum, Eva & Ulven, Eva (2007). Worldwide : lærer-CD. Aschehoug.  ISBN 9788203335358.

View all works in Cristin

 • Ekstam, Jane Mattisson & Svenhard, Britt W. (2018). The importance of trust and local participation in the implementation of the new Norwegian school curriculum.
 • Svenhard, Britt W. (2018). Fictions of identity: Some thoughts on the influence of cybertexts on the study of identity narratives in literature and film. The ABCs of narrative. 9th conference narrative matters. Program and abstract book.
 • Svenhard, Britt W. (2018). Fictions of identity: Some thoughts on the influence of cybertexts on the study of identity narratives in literature and film..
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2017). Digital designs for student-centred teaching. Examples of the use of LMS, video conferencing and blog in online and on-campus courses.”.
 • Svenhard, Britt W. & Friberg, Nina Welde (2017). Fortellinger for flere fag - prosjekt med grafisk roman, film og stop motion i engelsk og kunst og håndverk på 8. trinn. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  7(1), s 75- 80
 • Svenhard, Britt W. & Grønn, Berit (2016). Online foreign language teaching: How to create dialogical and knowledge building learning environments.
 • Svenhard, Britt W. & Welde Friberg, Nina (2016). Teaching Graphic Novels and Film.
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Interaction and co-creation of meaning in online foreign language courses.
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Students` Perspectives on Acquiring Content and Developing Oral Communicative Skills in Synchronous Oral Computer-Mediated Communication (SOCMC)- Some Implications for Future Course Designs.
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2014). Nettbaserte synkrone samtaler og høyere ordens tenkning: Hvordan legge til rette for bruk av faglige begreper i engelsk og fremmedspråk på en måte som gir mening og stimulerer til faglig utvikling og språklig forståelse?.
 • Svenhard, Britt W. (2014). Nettbaserte praksisfellesskap. Veiledningsaspektet i kommunikativ språkundervisning.
 • Svenhard, Britt W. (2014). Thomas Hardy's Sue Bridehead and Narrative Embodiments of Decadence - "Souls outside Bodies".
 • Svenhard, Britt W. (2013). CORE Norway. A preliminary state-of-the-art report.
 • Svenhard, Britt W. (2013). How to Train Your Dragon (2010) - a new hero for an old narrative?.
 • Svenhard, Britt W. (2013). How to Train Your Dragon (2010, Sanders & DeBlois) – a new hero for an old narrative.
 • Svenhard, Britt W. (2013). Thomas Hardy's Sue Bridehead and Narrative Embodiments of Decadence.
 • Svenhard, Britt W. & Stensrud, Monica (2013). Ny som nettpedagog.
 • Svenhard, Britt W. (2012). CLIL - Hvordan CLIL kan bidra til økt motivasjon for engelskfaget og hvordan lokale aktører og næringslivet kan trekkes inn i skolens virksomhet.
 • Svenhard, Britt W. (2012). CLIL in Norway: From Elitist to Egalitarian Instruction.
 • Svenhard, Britt W. (red.) (2012). CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i videregående skole.
 • Svenhard, Britt W. (2012). Innledning.
 • Svenhard, Britt W. (2012). Innledning, I: Britt W. Svenhard (red.),  CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i videregående skole.  Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-054-2.  Innledning.  s 4 - 10
 • Svenhard, Britt W. (2010). CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag, I: Britt W. Svenhard (red.),  CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag.  Fremmedspråksenteret.  ISBN 9788281950467.  Innledning.  s 5 - 6
 • Svenhard, Britt W. (red.) (2010). CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag. Fokus på språk. 24.
 • Brevik, Lisbeth M.; Svenhard, Britt Wenche & Moe, Eli (2009). Konferanseinnlegg: Suksessfaktor i Clil - lese for å lære.
 • Svenhard, Britt W. (2008). CLIL-skoler bygger broer mellom språk og andre fag. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 15- 17
 • Svenhard, Britt W. (2008). Easy does it: Introducing CLIL into Norwegian foreign language teaching. Show summary
 • Svenhard, Britt W. (2008). Hvordan lesestrategier i CLIL kan bidra til å styrke den generelle språkkompetansen. Show summary
 • Svenhard, Britt W. (2008). Hvordan lesestrategier i CLIL kan bidra til å styrke den generelle språkkompetansen. Show summary
 • Svenhard, Britt W. (2008). Hvordan lesestrategier i CLIL kan bidra til å styrke den generelle språkkompetansen. Show summary
 • Svenhard, Britt W. (2006). Film og litteratur.
 • Svenhard, Britt W. (2006). Introduction to adaptation.
 • Svenhard, Britt W. (2006). Introduction to adaptation.
 • Svenhard, Britt W. (2006). Introduction to adaptation.
 • Svenhard, Britt W.; Hellekjær, Glenn Ole & Hokstad, Leif Martin (2006). Lesing og IKT i faget engelsk.
 • Bøhn, Henrik; Svenhard, Britt W.; Hellekjær, Glenn Ole & Servant, Kim (2005). A Survey of Content and Language Integrated Learning in Norwegian Schools in the 2004-2005 School Year.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:26 PM - Last modified June 12, 2018 4:27 PM