Camilla Bjørke

Faculty of Business, Languages and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608241
+4790759221
Study place
Halden
Office nr.
A3-060

Academic interests

 • Second/Foreign Language Acquistion
 • Teaching Foreign Language Didactics
 • Multilingualism
 • Metacognition in Language Learning and Teaching
 • Early Language Learning and Teaching
 • German Language and Literature
 • Norwegian as a Second Language

Courses taught

Background

Education:
Candidata Philologae, University of Bergen, Norway. Subjects: German, Norwegian, Music.
PhD courses, University of Oslo, Norway

Work Experience:
Associate Professor in Foreign Language Learning and Teaching, Østfold University College,
2016 - to date.
Assistant Professor in German Linguistics, Østfold University College, 1998-2016
Assistant Professor in German Didactics, part-time, 2012-2016
Assistant Professor in German Linguistics, University of Stavanger, 1997
Assistant Professor in German Linguistics, Østfold University College, 1995-1996
Teacher in Norwegian and German in Upper Secondary School, Bergen, 1994-1995

 

Positions held

 • Leader of the research group Language Teaching and Learning

Partners

 

Publications

 • Bjørke, Camilla (2020). Vokabular og ordinnlæring, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 9.  s 163 - 204
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2020). Lesing i fremmedspråk, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 8.  s 141 - 162
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2020). Muntlige ferdigheter, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 5.  s 84 - 103
 • Bjørke, Camilla & Haukås, Åsta (2020). Fremmedspråksdidaktikk før og nå, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 1.  s 18 - 32
 • Bjørke, Camilla (2018). Vocabulary Learning, In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  10.  s 178 - 198
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Haukås, Åsta (2018). Fremmedspråksdidaktikk før og nå, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  Kapittel 1.  s 18 - 32
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Lesing i fremmedspråk, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  8.  s 133 - 152
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Muntlige ferdigheter, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  5.  s 80 - 96
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Tidligere språkstart - et springbrett for en helhetstenking rundt språk og læring. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.  ISSN 2445-7981.  4(1), s 36- 64 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Tidlig språklæring i spansk og tysk - elevenes erfaringer, språkbevissthet og holdninger til flerspråklighet. LMS : Lingua.  ISSN 0023-6330.  (4), s 14- 18
 • Bjørke, Camilla (2014). Vokabular og ordinnlæring, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 5.  s 72 - 86
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Hva er fremmedspråksdidaktikk?, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  1.  s 19 - 29
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1134
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Lesing i språkfagene, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 4.  s 58 - 71
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Muntlige ferdigheter i språkfagene, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 2.  s 30 - 42

View all works in Cristin

 • Bjørke, Camilla & Haukås, Åsta (red.) (2020). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  382 s. Show summary
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Haukås, Åsta (red.) (2018). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  340 s. Show summary
 • Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (ed.) (2018). Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge.  ISBN 9781138633384.  270 s. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (red.) (2014). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  279 s.

View all works in Cristin

 • Bjørke, Camilla & Haukås, Åsta (2020). Innleiing, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Innleiing.  s 13 - 17
 • Bjørke, Camilla (2019, 07. mars). Bokbad med Gunnar Staalesen, filmet av TV Østfold. [TV].  TV Østfold.
 • Bjørke, Camilla (2019). Bokbad med Kim Leine - forfattermøte i skumringstimen på Halden Bibliotek.
 • Bjørke, Camilla (2019). FoU-gruppa Språkdidaktikk - kva, kvifor og korleis?.
 • Bjørke, Camilla (2019). Gunnar Staalesen i samtale med Camilla Bjørke.
 • Bjørke, Camilla (2019, 07. mars). Jeg tenker på Varg Veum hver eneste dag. [Internett].  KanDusi.no et nettmagasin med fokus på kultur og samfunnsliv.
 • Bjørke, Camilla (2019). To which extent is 'the multilingual turn' present in text books for Young EFL Learners in Norway?.
 • Bjørke, Camilla; Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2019). Metacognition in Language Learning and Teaching..
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2019, 17. april). Tidligere språkstart. [Fagblad].  https://learningtech.laeremiddel.dk/laes-learning-tech/learn.
 • Bjørke, Camilla & Hagemann, Kristin Føsker (2019). Frå det kjende til det ukjende – etymologi til heider og ære igjen. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  9(1), s 32- 35
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2019). Is the ‘multilingual turn’ present in textbooks for Young EFL Learners in Norway?.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2019). Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Bjørke, Camilla (2019). Tenn språkgnisten! Etymologi som didaktisk verktøy.
 • Bjørke, Camilla (2018). Metakognisjon i språklæring og -undervisning.
 • Bjørke, Camilla (2018). "Skomakersønnen": Presentasjon og høytlesing. Show summary
 • Bjørke, Camilla (2018). Which attitudes and approaches do teachers of Foreign Languages have regarding the development of a multilingual and intercultural identity for lower secondary school students?.
 • Bjørke, Camilla; Daryai-Hansen, Petra; Grønn, Berit; Lindemann, Beate; Sandvær, Annette & Speitz, Heike (2018). Moduler i lærerutdannelsen: Flerspråklighetsdidaktikk i tidlig fransk-, spansk- og tyskundervisning.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Haukås, Åsta (2018). Forord, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  Forord.  s 13 - 17
 • Bjørke, Camilla; Gregersen, Annette; Grønn, Berit & Jan, Lindschouw (2018). Muligheder og udfordringer i sprogfag i norsk/dansk regi – set i et uddannelsespolitisk perspektiv.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Fremmedspråk på barnetrinnet – en realitet for de få.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 11. januar). Arbeidsseminar i Cambridge. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 19. september). Ny internasjonal bok om språkforskning. [Internett].  HiØ sitt nettsted - forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 23. april). Tvillingbøker i språkfag. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: aktuelt for ansatte.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018). Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018, 03. april). Bloggen Sprut er lansert. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (2018). Book Presentation: Metacognition in Languange Learning and Teaching..
 • Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (2018). Introduction, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  1.  s 1 - 10
 • Bjørke, Camilla (2017). Forskargruppe i språkdidaktikk.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2017). Early foreign language teaching: how can it contribute to in-depth learning?.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2017). Tidlig start med fremmedspråk - en kilde til refleksjon rundt læring.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). 20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  29(4), s 48- 50
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017, 21. juni). Besøk fra Cambridge. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). Det var en gang i et klasserom... - om litteratur i begynneropplæringen i engelsk.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017, 21. mars). Forsker i Cambridge. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). "Once upon a time in a classroom": Literature for young EFL-learners in Norway.
 • Bjørke, Camilla (2016). Hvordan trene elevenes metakognisjon? Lære å lære i fremmedspråkene.
 • Bjørke, Camilla (2016). Kristine Næss i samtale med Camilla Bjørke, HiØ.
 • Bjørke, Camilla (2016). Praktisk tilnærming til tyskundervisningen.
 • Bjørke, Camilla (2016). Praktisk tilnærming til tyskundervisningen.
 • Bjørke, Camilla (2016, 15. april). Samarbeid med Cambrigde. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla (2016). Å lære å lære språk: utvikling av elevenes språklæringskompetanse i fremmedspråksundervisningen på trinn 8-13.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Fremmedspråk på barnetrinnet.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). "Jo tidligere vi begynner, jo flere språk lærer vi" - Elevenes refleksjoner rundt tidlig start med fransk, spansk og tysk.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Tidlig språklæring og positive holdninger til flerspråklighet.
 • Bjørke, Camilla; Lindemann, Beate & Speitz, Heike (2016). Conditions Concerning Research and Development of Early Language Learning and Plurilingualism in Norway.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2016). Språkdidaktikeren som rollemodell?.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015, 16. september). Skole for språkforskere. [Internett].  https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Bjørke, Camilla (2015, 27. mars). Forskergruppe til Cambrigde. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla (2015). Framandspråksdidaktikk: faglege utfordringar.
 • Bjørke, Camilla (2015). Gode grep på god veiledning: formater på tilbakemelding til elever i språkfag.
 • Bjørke, Camilla (2015). Interkulturell kompetanse: praktiske eksempler på jobbing med kulturkunnskap i fremmedspråk.
 • Bjørke, Camilla (2015, 23. oktober). Språkkonferanse for forskere. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla (2015). Tidleg opplæring i spansk og tysk: korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt språklæriingsprosessar?. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster.  1(1), s 79- 80
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). Forsøk med framandspråk på barnesteget – eleven sitt perspektiv tre år etter. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  5(1), s 13- 15
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). How does early language learning provide metacognitive awareness?.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). Tidleg framandspråklæring: Korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt eigne språklæringsprosessar?.
 • Bjørke, Camilla (2014). Forskergruppe i språkdidaktikk.
 • Bjørke, Camilla (2014). Fremmedspråksdidaktikk - før og nå.
 • Bjørke, Camilla (2014, 27. mars). Ny bok om fremmedspråk. [Internett].  HiØ sitt nettsted - forskning.
 • Bjørke, Camilla & Doetjes, Gerard (2014). Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Innledning, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Innledning.  s 13 - 17
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - muntlig kompetanse i et livslangt språklæringsperspektiv.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2014). Presentasjon av "Fremmedspråksdidaktikk" (2014).
 • Bjørke, Camilla (2012). Muntlighet, skriftlighet og ulike læringsarenaer.
 • Bjørke, Camilla (2012, 09. desember). Språklærere samlet i Halden. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: aktuelt for ansatte.
 • Bjørke, Camilla & Langseth, Inger Dagrun (2012). Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Oppsummering og erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2012.
 • Bjørke, Camilla (2011). Digitale ressursar i framandspråksundervisninga.
 • Bjørke, Camilla (2011). Lesing og lytting på eit framandspråk.
 • Bjørke, Camilla (2011). Lesing på framandspråk.
 • Bjørke, Camilla (2011). Munnlegheit.
 • Bjørke, Camilla (2011). Ostern und Frühling.
 • Bjørke, Camilla & Langseth, Inger Dagrun (2011). Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2011.
 • Bjørke, Camilla (2010). Doin' it the choral kinky way.
 • Bjørke, Camilla (2010). Doin' it the choral kinky way.
 • Bjørke, Camilla (2010). Doin' it the kinky way.
 • Bjørke, Camilla (2010). FFBSØR - forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet http://urlm.no/www.ffbsor.wikispaces.com. [www ]. Show summary
 • Bjørke, Camilla (2010). Forsøk med Fremmedspråk på Barnetrinnet region SØR (FFBSOR).
 • Bjørke, Camilla (2010). Språklæringsteoretiske perspektiver.
 • Bjørke, Camilla (2010). The Accoustic Kinky Way at Oscarsborg.
 • Bjørke, Camilla (2010). The Commitments med Tistedalens musikforening og lokale utøvere.
 • Bjørke, Camilla (2009). Blues Brothers med Tistedalens musikforening og lokale utøvere. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:31 PM - Last modified Oct. 15, 2018 7:00 PM