Harald Askeland

Faculty of Business, Languages and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608414
Study place
Halden
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Askeland, Harald (2020). Institutional Leadership: Maintaining and Developing the ‘Good’ Organisation, In Harald Askeland; Gry Espedal; Beate Jelstad Løvaas & Stephen Sirris (ed.),  Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-37748-9.  Chapter 8.  s 139 - 158 Full text in Research Archive.
 • Askeland, Harald (2020). Values: Reviewing the Construct and Drawing Implications for Values Work in Organisation and Leadership, In Harald Askeland; Gry Espedal; Beate Jelstad Løvaas & Stephen Sirris (ed.),  Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-37748-9.  Chapter 2.  s 15 - 34 Full text in Research Archive.
 • Struminska-Kutra, Marta & Askeland, Harald (2020). Foxes and Lions: How Institutional Leaders Keep Organisational Integrity and Introduce Change, In Harald Askeland; Gry Espedal; Beate Jelstad Løvaas & Stephen Sirris (ed.),  Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-37748-9.  Chapter 7.  s 117 - 138 Full text in Research Archive.
 • Askeland, Harald; Espedal, Gry & Sirris, Stephen (2019). Values as Vessels of Religion? The Role of Values in Everyday Work at Faith-Based Organizations. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  10(1), s 27- 49 . doi: 10.13109/diac.2019.10.1.27 Full text in Research Archive. Show summary
 • Aadland, Einar & Askeland, Harald (2017). Verdibevisst ledelse i praksis, I: Einar Aadland & Harald Askeland (red.),  Verdibevisst ledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202553777.  Kapittel 6.  s 113 - 136
 • Askeland, Harald (2017). Historiske linjer i utviklingen av verdibasert ledelse, I: Einar Aadland & Harald Askeland (red.),  Verdibevisst ledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202553777.  Kapittel 3.  s 50 - 76
 • Askeland, Harald (2017). Hvordan bidrar ledere til institusjonell ledelse? En case-studie av lederes bidrag til institusjonalisering av formål, verdier og identitet i organisasjoner, I: Einar Aadland & Harald Askeland (red.),  Verdibevisst ledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202553777.  Kapittel 8.  s 156 - 181
 • Askeland, Harald & Aadland, Einar (2017). Hva er verdier, og hva tjener de til?, I: Einar Aadland & Harald Askeland (red.),  Verdibevisst ledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202553777.  Kapittel 2.  s 26 - 49
 • Askeland, Harald (2016). Ledelse og lederes roller i Den norske kirke : Lederrolleundersøkelsen 2016 i et tyveårsperspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  33(2), s 5- 19
 • Askeland, Harald (2016). Reforming the Pastoral Managerial Structure in Church of Norway. Exploring Whether and How the Managerial Role of the Dean Has Been Strengthened, In Harald Askeland & Ulla Schmidt (ed.),  Church Reform and Leadership of Change.  Pickwick Publications.  ISBN 9781498223324.  Chapter.  s 94 - 118
 • Askeland, Harald & Kleiven, Tormod (2016). Makt til å tjene - 1. Diakoni som kontekst for ledelse. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  33(2), s 68- 78
 • Kleiven, Tormod & Askeland, Harald (2016). Makt til å tjene - 2. Det diakonale lederoppdrag i et maktkritisk perspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  33(2), s 79- 89
 • Askeland, Harald (2015). Managerial practice in faithbased welfare organizations. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  28:89137
 • Askeland, Harald; Blomander, Carina & Aasen, Arild (2015). Jakten på ledelse i praksis : semistrukturert følge-observasjon som metode innenfor ledelsesforskning. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(1), s 3- 30
 • Askeland, Harald (2014). Leaders Should Be the Carriers of Institutional Values. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  5(2), s 149- 177 . doi: 10.13109/diac.2014.5.2.149
 • Askeland, Harald (2012). Diakoniledelse i praksis, I: Einar Aadland (red.),  Ledelse i diakonale virksomheter.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101450.  Kapittel.  s 167 - 190
 • Askeland, Harald (2012). Endringsledelse – muligheter og utfordringer for en kirke i endring. Lederroller, ledelse og kompetansebehov, I: Erling Birkedal; Harald Hegstad & Turid Skorpe Lannem (red.),  Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter.  IKO-forlaget.  ISBN 978-82-8249-071-9.  Kapittel.
 • Askeland, Harald (2012). Introduksjon til organisering og ledelse i diakonale organisasjoner, I: Einar Aadland (red.),  Ledelse i diakonale virksomheter.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101450.  Kapitttel.  s 17 - 38
 • Askeland, Harald (2012). Menigheten som organisasjon og trossamfunn. Organisasjonsteoretiske grunnperspektiver og forståelsen av menighet i endring, I: Erling Birkedal; Harald Hegstad & Turid Skorpe Lannem (red.),  Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter.  IKO-forlaget.  ISBN 978-82-8249-071-9.  Kapittel.
 • Askeland, Harald & Stråbø, Jostein (2012). Kirkevergens lederrolle i praksis. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  29(2)
 • Askeland, Harald (2011). What do diaconal hospital managers really do? Management at Diakonhjemmet Hospital: Context, Intention and Practice. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  2(2), s 149- 169 . doi: 10.13109/diac.2011.2.2.145
 • Askeland, Harald (2004). Organisering og ledelse av prestetjenesten, I: Ole Gunnar Winsnes (red.),  Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. Winsnes, Ole Gunnar (red).  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251920100.  Artikkel.  s 119 - 143
 • Askeland, Harald (2003). Hva betyr det om kirken forstås som organisasjon, I:  Ledelse i kirken.  Kirkens arbeidsgiverforening.  faglig_bok_institusjon.  s 23 - 42
 • Askeland, Harald (2003). Kirken i samfunnet - samfunnet i kirken. Organisasjonssosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. Tidsskrift for Praktisk Teologi.  ISSN 0800-6857.  (1), s 56- 66
 • Askeland, Harald (2003). Leder og lederroller, I:  Ledelse i kirken.  Kirkens arbeidsgiverforening.  faglig_bok_institusjon.  s 62 - 76
 • Askeland, Harald (2003). Lederskap - løsning eller symbol, I:  Ledelse i kirken.  Kirkens arbeidsgiverforening.  faglig_bok_institusjon.  s 43 - 61
 • Askeland, Harald (2003). Lederskap og kjønn - generelle og kirkelige perspektiv, I:  Ledelse i kirken.  Kirkens arbeidsgiverforening.  faglig_bok_institusjon.  s 144 - 160
 • Askeland, Harald (2003). Lederskapets kirkelighet, I:  Ledelse i kirken.  Kirkens arbeidsgiverforening.  faglig_bok_institusjon.  s 111 - 125
 • Askeland, Harald (2003). Pravne opatrenia a nabozenska sloboda v Norsku, I:  Europa a nove nabozenske hnutia.  Vydal Ustav pre vzt'ahy statu a cirkvi.  s 93 - 98
 • Askeland, Harald (2002). Ny ordning - ny kirke? En vurdering av forslaget til ny finansieringsform for Den norske kirke. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(2-3), s 125- 139
 • Magerøy, Nils Magne & Askeland, Harald (2001). Innføring i planlegging for den lokale kyrkja, I:  Planlagt utvikling. En veileder for lokalt kirkelig planarbeid.  Kirkenes Arbeidsgiverorganisasjon.  faglig_bok_institusjon.  s 10 - 20
 • Magerøy, Nils Magne & Askeland, Harald (2001). Kommunal planlegging - ei orientering for kyrkjelege planleggarar, I:  Planalagt utvikling. En veieleder for kirkelig planarbeid.  Kirkenes Arbeidsgiverforening.  faglig_bok_institusjon.  s 21 - 34

View all works in Cristin

 • Askeland, Harald; Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad & Sirris, Stephen (ed.) (2020). Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-37748-9.  296 s.
 • Aadland, Einar & Askeland, Harald (red.) (2017). Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202553777.  383 s.
 • Askeland, Harald & Schmidt, Ulla (ed.) (2016). Church Reform and Leadership of Change. Pickwick Publications.  ISBN 9781498223324.  200 s.

View all works in Cristin

 • Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein & Lindheim, Tone (2020). Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM). VID Rapport. 2. Full text in Research Archive.
 • Askeland, Harald & Løvaas, Beate Jelstad (2019). Endring som utfordring og mulighet.
 • Aadland, Einar & Askeland, Harald (2017). Verdibasert ledelse som ledelsesfilosofi, I: Einar Aadland & Harald Askeland (red.),  Verdibevisst ledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202553777.  Kapittel 4.  s 77 - 95
 • Askeland, Harald (2016). Hverdagsledelse : diakoni, verdier og ledelse i praksis. Full text in Research Archive. Show summary
 • Askeland, Harald & Sirris, Stephen (2015). Majorstua+ Kirke for unge voksne.
 • Løvaas, Beate Jelstad & Askeland, Harald (2015). Are employees in private diaconal institutions more intrinsically motivated than employees in private profit institutions?.
 • Askeland, Harald (2013). Hvordan forstå organisasjoner og ledelse av organisasjoner? Faglige grunnlagsspørsmål av betydning for organisering og ledelse.
 • Askeland, Harald (2013). Ledelse og verdiarbeid i praksis.
 • Askeland, Harald (2013). Verdibasert ledelse - historiske linjer og aktuelle perspektiver.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Angell, Olav Helge; Askeland, Harald; Schmidt, Ulla; Urstad, Sivert Skålvoll & Kinserdal, Frode (2013). Ny organisering av prestetjenesten («Prostereformen»)- evaluering.
 • Askeland, Harald & Hegstad, Harald (2011). Diakontjenesten i Den norske kirke. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  146(4), s 92- 95
 • Hauglin, Otto; Askeland, Harald & Hegstad, Harald (2009). Evaluering av forsøket i Byåsen prosti (2004-2009) : hovedrapport.
 • Hauglin, Otto; Askeland, Harald & Hegstad, Harald (2008). Evaluering av forsøk i Byåsen prosti. Underveisrapport 3.
 • Hauglin, Otto; Askeland, Harald & Hegstad, Harald (2007). Underveisrapport 2. Show summary
 • Aadland, Einar; Askeland, Harald; Flatebø, Elin; Stapnes, Leif M; Haugen, Heidi & Kaasa, Asbjørn (2006). Verdibasert ledelse i praksis. En studie av 8 medlemsvirksomheter i HSH.
 • Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag & Aagedal, Olaf (2006). Utvikling og utbygging av reformen. Underveisrapport 2.
 • Hauglin, Otto; Askeland, Harald & Hegstad, Harald (2006). Underveisrapport 1. Show summary
 • Angell, Olav Helge & Askeland, Harald (2005). Evaluering av nominasjons- og utnevningsprosessen til Oslo bispesete 2004-2005.
 • Askeland, Harald (2005). What do congregational leaders really do?.
 • Askeland, Harald & Hansson, Per (ed.) (2005). The Second International Conference on Church Leadership : Uppsala, Sweden, September 15-16, 2005.
 • Askeland, Harald & Hauglin, Otto (2005). Sentral organisering og prosjektledelse : Delrapport 2.
 • Hauglin, Otto; Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag & Aagedal, Olaf (2005). Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1.
 • Askeland, Harald (2003). Ledelse i kirken.
 • Askeland, Harald (1995). Organisasjonsutvikling i den lokale kirke : endring i styringsstruktur i Nøtterøy menigheter. Arbeidsrapport. nr. 4.

View all works in Cristin

Published Nov. 1, 2018 9:10 AM - Last modified Nov. 1, 2018 9:10 AM