Ingebjørg Merete Mellegård

Faculty of Business, Languages and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608315
Study place
Halden
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

View all works in Cristin

 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Continuing education of English teachers; what development do teachers observe in their own teaching practice?.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Continuing education of English teachers - putting theory into practice.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Developing communication skills in the English classroom..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Developing communication skills through picture books..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Etterutdanning i engelsk for lærere på 1.- 4. trinn. Kurset startet høsten 2016 og har vært organisert med 6 felles heldagssamlinger og 7 gruppesamlinger. Kurset har dekket de sentrale elementene ved begynneropplæringen i engelsk i henhold til Kunnskapsløftet..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Picture books - the path to authentic Language.. EATE Open!.  ISSN 2228-0847.  54, s 8- 12
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Å være etter- og videreutdanner av lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 77- 82
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2017). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Flognfeldt, Mona Evelyn (2017). Lærere lærer mer - videreutdanning på rett vei. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (13), s 46- 49
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Videreutdanning og kunnskapsdeling:Læreres kunnskapskultur.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 58- 62
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Innføring i Etterutdanningskurs for lærere på 1.-4. trinn i Nøtterøy og Tjøme kommuner..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Using picture books in the English classroom, Higher level.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Using picture books in the English classroom, Lower level.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling av kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Billedbøker - veien inn i språket. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  5(1), s 21- 25
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Using Picture Books in the English Classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Using Picture Books in the English Classroom..
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Professional learning communities for in-service teachers - designing a model for sharing knowledge and developing teaching practice.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Videreutdanning av lærere.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Fleksible studier: Bruk av Fronter-rommet.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Bjerke, Christian Bjørn (2014). Parallelle sesjoner: Regning i engelsk, norsk og andre språkfag.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 102: Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1- Kompetanse for kvalitet. Emne 101: Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1-Kompetanse for kvalitet. Emne 102: Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 202: Kultur, samfunn og litteratur.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2-Kompetanse for kvalitet. Emne 201: Språklærer og profesjonsutøver.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2-Kompetanse for kvalitet. Emne 202: Kultur, samfunn og litteratur.
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing the external and internal change forces.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Using picture books in the English classroom. Teaching communicative competence through literature.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Using picture books in the English classroom. Teaching communicative competence through literature.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2013). Engelsk for lærere 1 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 101: Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2013). Engelsk for lærere 2 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 201: Språklærer og profesjonsutøver.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing external and internal change forces, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  110.  s 140 - 141
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing external and internal change forces.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2012). Språklæring - språk underveis. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  2(1), s 16- 19
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2012). Using picture books in the English classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2012). Curriculum practice – teachers’ understanding and realization of the Knowledge Promotion Reform 2006 and the new English subject curriculum.
 • Mellegård, Ingebjørg (2011). Kompetanse for kvalitet : en gedigen vitamininnsprøytning men det er noe vi ikke får til å virke skikkelig. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (5), s 48- 51
 • Mellegård, Ingebjørg (2010). Videreutdanning i engelsk - Kompetanse for kvalitet. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg & Pettersen, Karin Dahlberg (2010). Kunnskapsløftet - lærerens forståelse av egen undervisningspraksis. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2008). Engelsk for lærere 1 - et profesjonsrettet studium : Et eksempel på et studium der balansegangen mellom utvikling av egen språkferdighet og utvikling av undervisningspraksis står i fokus. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2008). The Joy of Reading in the English Classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg (2007). Etterutdanning av språklærere - en utfordring for lærerutdanningsinstitusjonene: Behovet for etterutdanning av språklærere er stort, men hva skal etterutdanningen inneholde?. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2006). Language Learning and Children's Literature. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2006). Ny læreplan - konsekvenser for arbeidet med engelskfaget i allmennlærerutdanningen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus, barnetrinn.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus, ungdomstrinn.
 • Mellegård, Ingebjørg; Mellegård, Ingebjørg; Sørheim, Bjørn; Oliver, Brian & Flognfeldt, Mona (2006). Nye planer etter K 2002 for videreutdanning som nettbasert tilbud, erfaringer med nettbasert undervisning i engelsk og nye ressurser på nett.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:28 PM - Last modified June 12, 2018 4:28 PM