Ingebjørg Merete Mellegård

Faculty of Business, Languages and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608315
Study place
Halden
Office nr.
-

Academic interests

My academic interests are mainly connected to in-service training and continuing education of English teachers, particularly within the fields of linguistics and didactics. In addition, I take a great interest in teachers' learning and the interaction between theory and practice.

Courses taught

I am the course co-ordinator for English 1, 1-7 within the national strategy for continuing education in Norway. I also teach English 1, 5-10 and both English 2 courses. In addition, I supervise master students.

Link to course curriuculum: 

https://www.hiof.no/studier/programmer/s617o-kk-engelsk-1-1-7-trinn-kompetanse-for-kvalitet/studieplaner/h2020.html

Background

I have been working at Østfold University College since 2001. Before that I used to be a teacher in primary school and later in lower and upper secondary school.

 

 

Publications

 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2016). Teachers response to curriculum change: balancing external and internal change forces. Teacher Development.  ISSN 1366-4530.  20(2), s 181- 196 . doi: 10.1080/13664530.2016.1143871
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  9(1)
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2012). Curriculum practice: English teachers' understanding and realisation of the new national curriculum, LK06, In Angela Maria Hasselgreen; Ion Drew & Bjørn Sørheim (ed.),  The young language learner : research-based insights into teaching and learning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1197-5.  14.  s 207 - 218

View all works in Cristin

 • Flognfeldt, Mona Evelyn; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2020). Elevene skal bli trygge engelskbrukere - forutsetninger og gode strategier. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 62- 66
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2020). Continuing education of English teachers: teachers' experiences of developing their teaching practice.
 • Ellefsen, Lasse; Lockhart-Pedersen, Virginia; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2019). Digitale fortellinger i engelskfaget, I: Rolf K Baltzersen (red.),  Digitale fortellinger i skolen.  Pressbooks (e-bokversjonen).  ISBN 978-82-93356-14-1.  Kapittel 19.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Continuing education of English teachers; what development do teachers observe in their own teaching practice?.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Developing communication skills in the English classroom..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Oral communication in the English classroom. Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen: Kompetansebegrepet og engelsk som redskapsfag. The teacher as a language model. Communicative activities with young learners..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Continuing education of English teachers - putting theory into practice.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Developing communication skills in the English classroom..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Developing communication skills through picture books..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Etterutdanning i engelsk for lærere på 1.- 4. trinn. Kurset startet høsten 2016 og har vært organisert med 6 felles heldagssamlinger og 7 gruppesamlinger. Kurset har dekket de sentrale elementene ved begynneropplæringen i engelsk i henhold til Kunnskapsløftet..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Picture books - the path to authentic Language.. EATE Open!.  ISSN 2228-0847.  54, s 8- 12
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Å være etter- og videreutdanner av lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 77- 82
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2017). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Flognfeldt, Mona Evelyn (2017). Lærere lærer mer - videreutdanning på rett vei. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (13), s 46- 49
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Videreutdanning og kunnskapsdeling:Læreres kunnskapskultur.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 58- 62
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Innføring i Etterutdanningskurs for lærere på 1.-4. trinn i Nøtterøy og Tjøme kommuner..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Using picture books in the English classroom, Higher level.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Using picture books in the English classroom, Lower level.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling av kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Billedbøker - veien inn i språket. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  5(1), s 21- 25
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Using Picture Books in the English Classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Using Picture Books in the English Classroom..
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Professional learning communities for in-service teachers - designing a model for sharing knowledge and developing teaching practice.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Videreutdanning av lærere.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Fleksible studier: Bruk av Fronter-rommet.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Bjerke, Christian Bjørn (2014). Parallelle sesjoner: Regning i engelsk, norsk og andre språkfag.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 102: Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1- Kompetanse for kvalitet. Emne 101: Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1-Kompetanse for kvalitet. Emne 102: Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 202: Kultur, samfunn og litteratur.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2-Kompetanse for kvalitet. Emne 201: Språklærer og profesjonsutøver.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2-Kompetanse for kvalitet. Emne 202: Kultur, samfunn og litteratur.
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing the external and internal change forces.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Using picture books in the English classroom. Teaching communicative competence through literature.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Using picture books in the English classroom. Teaching communicative competence through literature.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2013). Engelsk for lærere 1 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 101: Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2013). Engelsk for lærere 2 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 201: Språklærer og profesjonsutøver.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing external and internal change forces, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  110.  s 140 - 141
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing external and internal change forces.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2012). Språklæring - språk underveis. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  2(1), s 16- 19
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2012). Using picture books in the English classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2012). Curriculum practice – teachers’ understanding and realization of the Knowledge Promotion Reform 2006 and the new English subject curriculum.
 • Mellegård, Ingebjørg (2011). Kompetanse for kvalitet : en gedigen vitamininnsprøytning men det er noe vi ikke får til å virke skikkelig. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (5), s 48- 51
 • Mellegård, Ingebjørg (2010). Videreutdanning i engelsk - Kompetanse for kvalitet. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg & Pettersen, Karin Dahlberg (2010). Kunnskapsløftet - lærerens forståelse av egen undervisningspraksis. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2008). Engelsk for lærere 1 - et profesjonsrettet studium : Et eksempel på et studium der balansegangen mellom utvikling av egen språkferdighet og utvikling av undervisningspraksis står i fokus. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2008). The Joy of Reading in the English Classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg (2007). Etterutdanning av språklærere - en utfordring for lærerutdanningsinstitusjonene: Behovet for etterutdanning av språklærere er stort, men hva skal etterutdanningen inneholde?. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2006). Language Learning and Children's Literature. Show summary
 • Mellegård, Ingebjørg (2006). Ny læreplan - konsekvenser for arbeidet med engelskfaget i allmennlærerutdanningen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus, barnetrinn.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus, ungdomstrinn.
 • Mellegård, Ingebjørg; Mellegård, Ingebjørg; Sørheim, Bjørn; Oliver, Brian & Flognfeldt, Mona (2006). Nye planer etter K 2002 for videreutdanning som nettbasert tilbud, erfaringer med nettbasert undervisning i engelsk og nye ressurser på nett.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:28 PM - Last modified Apr. 14, 2020 4:17 PM