Forskning

Vår forskning

Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) forskes det bredt innen fagområdene økonomi og administrasjon, engelsk og fremmespråk, statsvitenskap, internasjonal kommunikasjon og digitale medier, og arbeidsliv. Avdelingen bidrar aktivt inn i Høgskolen i Østfolds satsingsområder "Det digtiale samfunn" og "Språk i opplæringen". Avdelingen har tett  samarbeid med privat og offentlig sektor lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Våre forskningsgrupper

Våre forskningsprosjekter

Det er mange pågågende forskningsprosjekter innen fagområdene språk, økonomi og samfunnsfag. For mer informasjon, se nettsidene til forskningsgruppene.
 

Aktuelt

  • dscf2996 KRONIKK. En sulten og fremoverlent stillasarbeider eller taktekker? 15. nov. 2019

    Hva får en bedrift til å søke etter en «fremoverlent» stillasarbeider eller taktekker? I en tid der «HMS» kommer før «bunnlinje» i så vel alfabet som oppmerksomhet, burde man kanskje heller gå for «sikkerhetsbevisste» eller i det minste noen som står stødig i lodd eller endatil er helt i vater der oppe på taket eller stillaset.

  • Ikke pensum, bare økonomi 14. nov. 2019

    Hvert semester arrangerer forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi seminarserien Ikke pensum, bare økonomi.

    Dette er en serie med seminarer for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som er interessert i økonomi. Disse forelesningene er ikke pensum i noe kurs, det er bare en forelesning over en dagsaktuell problemstilling med et - hovedsakelig - økonomisk innhold.

Arrangement

Ingen kommende arrangementer