Forskning

Vår forskning

Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) forskes det bredt innen fagområdene økonomi og administrasjon, engelsk og fremmespråk, statsvitenskap, internasjonal kommunikasjon og digitale medier, og arbeidsliv. Avdelingen bidrar aktivt inn i Høgskolen i Østfolds satsingsområder "Det digtiale samfunn" og "Språk i opplæringen". Avdelingen har tett  samarbeid med privat og offentlig sektor lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Våre forskningsgrupper

Våre forskningsprosjekter

Det er mange pågågende forskningsprosjekter innen fagområdene språk, økonomi og samfunnsfag. For mer informasjon, se nettsidene til forskningsgruppene.
 

Aktuelt

  • protestation Hvorfor er det så ofte streik i Frankrike? 25. mai 2020

    PODKAST: Et spørsmål som ofte stilles i norske media er hvorfor det er så ofte streik i Frankrike. Det har vi i Frankrike Forklart tatt tak i! Vi har sett på de historiske røttene til den franske streike- og protest-tradisjonen og sorterte streiker og protestbølger som ha vært viktigst i fransk historie.

  • flag-francallemagne Hvilken fremtid for den tysk-franske motoren i EU? 18. mai 2020

    PODKAST: Det tysk-franske paret har vært lite omtalt i norske medier under koronakrisen. Frankrike Forklart hadde lenge planlagt å ha en episode om tyske-franske relasjoner i EU. Den skulle ta opp bakgrunnen for at et tett forhold mellom to tidligere fiender og europeiske stormakter kunne blomstre opp etter 1945. Koronakrisen forandret noe av dette.

Arrangement

27 aug.
Fredriksten hotell
28 aug.
Fredriksten hotell