2018

Publisert 19. sep. 2018 15:07

Det skjer noe med oss mennesker når vi ikke lenger omgås andre mennesker. Når barna våre får sosiale roboter og virtuelle venner mister de viktig sosial trening. Våre eldre får myke robotdyr som roer dem ned, fordi vi reagerer på disse som om de er levende. Når vi vet at slike verktøy er effektive fordi de lurer oss, er vi da komfortable med å bruke dem?

Bilde fra Bergen av bokas medforfattere.
Publisert 19. sep. 2018 14:25

Ny bok lansert i Bergen: Fire forskere fra Høgskolen i Østfold har bidratt til ei ny bok som viser at økt bevissthet om egen språkutvikling kan gi bedre språkopplæring.

Publisert 8. aug. 2018 14:02

For noen år siden ville det kanskje høres vanvittig ut å spørre seg om menneskets rolle i vitenskapen var utspilt. Nå er det imidlertid flere og flere som gjør det.

Sigmund-Kvam-ny-bok-2018.jpg
Publisert 25. mai 2018 00:00
Boken har tittelen: Spielräume der Translation. Dolmetschen und Übersetzen in Theorie und Praxis.
Velferdensorganisering_COLOURBOX654.jpg
Publisert 10. apr. 2018 00:00
KRONIKK. Som arbeidslivsforsker er man alltid på jobb, man ser etter hvordan en virksomheten er organisert, hvem tar beslutninger og hvordan løser man oppgaver. Og ikke minst hva er virksomhetens akilleshæl og hvordan blir det håndtert.
Ordtak_COLOURBOX1181649.jpg
Publisert 22. jan. 2018 00:00
FOREDRAG.Gode språkkunnskaper og bred kulturell kompetanse er avgjørende om du skal forstå faste uttrykk, idiomer og munnhell på et språk.
Ungdom_COLOURBOX28573342.jpg
Publisert 9. jan. 2018 00:00
Det muntlige ungdomsspråket er mer korrekt og presist enn mange kanskje har trodd.