Ny internasjonal bok om språkforskning

Ny bok lansert i Bergen: Fire forskere fra Høgskolen i Østfold har bidratt til ei ny bok som viser at økt bevissthet om egen språkutvikling kan gi bedre språkopplæring.

Bilde fra Bergen av bokas medforfattere.

Til stede i Bergen da boka ble lansert, fra venstre: Karen Forbes (Universitetet i Cambridge), Gro-Anita Myklevold (HiØ/USN), Åsta Haukås (UiB), Camilla Bjørke (HiØ), Henrik Bøhn (USN), Yvonne Knospe (Umeå Universitet) og Magne Dypedahl (USN).

Boka "Metacognition in Language Learning and Teaching" har et internasjonalt publikum og ble utgitt på verdens største akademiske forlag Routledge i juni 2018.

Lanseringen i Norge av denne nivå 2-boka fant sted ved Universitet i Bergen 24. august, også med initiativtakerne fra Høgskolen i Østfold til stede.

Samarbeid mellom institusjoner

Ideen til utgivelsen kom fra forskergruppen «Språkdidaktikk» på HiØs Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS), men utviklet seg til å bli et samarbeidsprosjekt mellom ulike nasjonale og internasjonale institusjoner. 

Finansieringen har både HiØs satsingsområde Skole, Kunnskap og Lærerutdanning (SKuL) stått for sammen med Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

– Boka viser at metakognisjon, eller bevissthet og refleksjon rundt egen læring, bidrar til mer effektiv språklæring. Metakognisjon blir også fremhevet som en viktig faktor i sentrale dokumenter om fremtidens skole, sier Camilla Bjørke. Hun jobber ved ØSS og har vært redaktør for boka sammen med Magne Dypedahl og Åsta Haukås.

– Hvem er bokas målgruppe?

– Forskere og studenter innen språkfag, språkdidaktikk og anvendt språkvitenskap.

Bokas hovedbudskap

Boka argumenterer grundig for å bruke bevisstgjøringsstrategier i språklæring og språkundervisning, både i planlegging, utføring og evaluering av språklæringen. 

Fra Høgskolen i Østfold har Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold fra ØSS deltatt sammen med Ragnar Arntzen og Odd Eriksen fra HiØs Avdeling for lærerutdanning.
De andre kapittelforfatterne kommer fra England, Kina, New Zealand, Sverige, Sør-Korea, USA, Østerrike, og fra ulike UH-institusjoner i Norge. 

Bidragsyterne har i sine studier benyttet seg av mange nyere metodiske vinklinger, som blogging, digitale oversettelsesprogrammer og tekstkorpus. I tillegg har de benyttet seg av intervensjoner, intervjuer og mer teoretiske innfallsvinkler.

Aktuelle lenker:

Metacognition in Language Learning and Teaching (Open Access – Lese/laste ned boka gratis)

HiØs satsingsområde Skole, Kunnskap og Lærerutdanning

Publisert 19. sep. 2018 14:25 - Sist endret 19. sep. 2018 14:25