Algoritmene som polariserer og leder oss

Aldri ført har vi hatt tilgang til så mye informasjon som vi har nå. Man kunne kanskje tenke seg at dette førte til at vi alle fikk mer, og bedre, informasjon, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

Algoritmene leder oss mot det vi allerede liker, og andre som liker det samme. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Vi bruker algoritmer for å sortere og velge ut den informasjonen vi vil ha, eller den informasjonen noen andre vil at vi skal ha. Disse algoritmene lærer, og etterhvert blir de gode til å forstå hva vi ønsker oss, og gir oss mer og mer av dette. På den måten skapes filterbobler. 

I tillegg gjør muligheten til å velge informasjonskanaler, og tilpasse vennekretsen vår i sosiale medier, at vi risikerer å samle oss i det som kalles ekkokammere - omgivelser hvor vi omgir oss med andre som mener det samme som oss.

Her bekrefter vi de andre sine eksisterende oppfatninger, og de bekrefter våre. Begge disse fenomenene oppstår når teknologi møter menneskets psykologiske tilbøyeligheter.

Dette er temaet i den nye forskningsartikkelen The tyranny of perceived opinion: Freedom and information in the era of big data

Her diskuterer Henrik Skaug Sætra hvordan de nevnte fenomenene utspiller seg, i tillegg til at han beskriver hvordan den informasjonen vi får og de anbefalingene vi får kan oppfattes som forventninger, som i sin tur fører til at vi tilpasser oss disse forventingene som om de var reelle uttrykk for våre ønsker og oppfatninger.

Artikkelen er gratis tilgjengelig i journalen Technology in Society.


Henrik Skaug Sætra

Førstelektor ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Høgskolen i Østfold

Se faglig profil

Publisert 31. aug. 2019 09:09 - Sist endret 31. aug. 2019 09:09