Slik gjør akademikere motstand i stillhet

Hvordan reagerer akademikere ved universiteter og høgskoler på stadig mer forretningsdrevet styring? Hvilke strategier bruker de for å tilpasse seg - eller stå i mot? I en ny avhandling i arbeidsvitenskap fra handelshögskolan ved Karlstad Universitet beskriver Jo Ese, Høgskolen i Østfold, konflikten som oppstår mellom akademiske verdier og "management".

Jo Ese, Høgskolen i Østfold, har disputert i arbetsvitenskap på Handelshögskolan ved Karlstads universitet med en avhandling om akademikeres motstand mot management. Foto: Christina Knowles, Karlstads universitet.

Akademisk frihet og universitetenes selvstyre er for de fleste forskere grunnleggende verdier og forutsetninger for god forskning. Men universiteter og høgskoler er en del av en offentlig sektor der styring og administrative systemer ikke sjelden har sitt utgangspunkt i næringslivets logikk. ”Management” gennomsyrer i større og større grad hverdagen til forskere. I avhandlingen ”Defending the university? – Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education”, viser Jo Ese til flere eksempler på hvordan akademikere gjør motstand mot systemet: 

  • Å gjemme seg og gjøre seg utilgjengelig for sjefer, kollegaer og studenter for å skape plass til å forske.
  • ”Spiller dum”, ved å late som han eller hun ikke vet eller forstår for å manøvrere seg rundt strategier, policier och retningslinjer som er til hinder for å forske.  
  • Ikke late som, men rett og slett ikke bry seg om fastsatte rutiner, kontroller og retningslinjer. 
  • Overprestere – gjøre mer enn det som kreves, for eksempel mer aktiviteter til studenter enn det fastsatte antall timer, legge mer tid i å forberede et kurs enn hva som er tildelt. På dette punktet skiller akademikeres motstand seg fra øvrige områder  i arbeidslivet.

Taushetskultur, men debatten vokser

I studien gjennomførte Jo Ese dybdeintervjuer med 25 forskare ved ulike norske høgskoler- og universiteter.

– Det var tydelig at det finnes en taushetskultur på høgskolene - og universitetene og en uro for å kritisere systemet. Flere ville ikke snakke åpent og anonymisering var en viktig forutsetning for min undersøkelse. Samtidig var det også ett stort behov for å snakke om konflikten mellom styringssystemet og oppdraget som forsker og lærer. De siste årene har debatten också blitt mer intens, både i Norge, Skandinavia for øvrig og i land som Storbritannia og Australia, sier han.

Avhandlingen bidrar til å systematisere og beskrive konflikten mellom ledelse/styresett/ administrasjon og undervisning/forskning innen universitets- og høgskoleuniverset, hva den består i og hvordan den gir seg til uttrykk.

– Det er en ressurs- og energikrevende konflikt. Jeg presenterer ingen quick-fix i min avhandling, men det er viktig å finne ut hva konflikten består i og hvorfor den oppstår. Først da kan vi begynne å se hva løsningene kan være. Disse systemene har også en god hensikt, for eksempel for å sikre åpenhet og kontroll av en virksomhet som tar en betydelig del av offentlige midler, konstaterer Jo Ese.

For mer informasjon om høgskolelektor Jo Ese og kontaktdetaljer se hans faglig profil ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. 

Hele avhandlingen kan lastes ned her:  ”Defending the university? – Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education”.

Tekst og foto i denne saken er av: Christina Knowles, Karlstads universitet.

Publisert 24. mai 2019 15:27 - Sist endret 5. nov. 2019 12:43