Personvern må tvinges på oss

Personvern er knyttet til nettverkseffekter, og én persons handlinger påvirker andre. For å unngå en «allmenningens tragedie» for privatlivet, må vi la statene bruke tvang.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Utdrag fra kronikk i Dagens Næringsliv, av førstelektor Henrik Sætra. 

De fleste er enige om at privatliv er viktig, og dermed blir også personvern viktig.

En grunnleggende liberal tanke er at mennesker selv må få bestemme hvor mye privatliv de vil ha, og hvor mye de vil bytte bort mot andre goder, som gode musikkanbefalinger i Spotify and overraskende og treffende filmforslag i Netflix. 

Dette fungerer imidlertid dårlig med personvern, siden én persons manglende personvern påvirker andre mennesker. Personvern er det økonomene kaller et fellesgode. Dermed finnes det gode liberale argumenter for at staten kan involvere seg sterkt i personvernspørsmål, og til og med tvinge mennesker til å verne om sitt privatliv.

Det er mange legitime årsaker til å verdsette privatliv, og frihet, individualitet, personlige utviklingsmuligheter, verdighet og respekt er alle gode kandidater for å begrunne at personvern er viktig. Men det kan hende du ikke er enig i at dette er viktig for deg, og derfor skal du ikke tvinges til personvern for din skyld. Det er for å beskytte de som skades om du lar være.

Vi tvinger for å bevare fellesgodet privatliv og et liberalt samfunn. Det er lov å være dum, men ikke å skade andre.

Referanser: Teksten er et utdrag av kronikken: "Personvern må tvinges på oss" som har stått på trykk i Dagens Næringsliv. 

Kronikken er basert på den vitenskapelige artikkelen til Henrik Sætra: "Privacy as an aggregate public good".


Henrik Sætra
Førstelektor

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Se faglig profil

Publisert 12. nov. 2020 09:02 - Sist endret 12. nov. 2020 09:02