Etikk for primater i organisasjoner

Publisert 31. okt. 2019 11:56

Whereas the free-spirited desire dreams across distance,

frozen fear finds its nightmare near

Publisert 24. okt. 2019 13:32

Facebook er verdens største digitale fellesskap. Men hvordan påvirker sosiale mediers digitale fellesskapet det sosiale limet i samfunnet?

 Orangutan in the jungle of Borneo Indonesia. Photo: Colourbox

Om bloggen

Etikk for primater i organisasjoner dreier seg om viktige samfunnsdebatter, om forskningsfronten, og mine personlige refleksjoner rundt etikk og moral. Den fagmessige forankringen er i feltet moralpsykologi - en interdisiplinær plattform mellom sosialpsykologi, moralfilosofi, nevrobiologi, og avnvent etikk. Tittelen erkjenner en naturalistisk forståelse av at vi er primater i organisasjoner og at dette definerer ressurser og premisser for utvikling av etikk, moral, og medmenneskelighet. Bloggen henvender seg til høyskolens studenter, forskere og ansatte, og alle andre som er interessert i etikk og moral i samfunnet.