Fordypning i samarbeidet mellom Høgskolen i Østfold og Hebei Geo University (HGU) i Kina

Høgskolens avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) har fått støtte til et felles undervisnings- og forskningsprosjekt om ulikheter i helse. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kompetanseutvikling i utdanningen (Diku) som har bevilget kr 300 000 til prosjektet.

Studieleder Lana Berglund, Førsteamanuensis Søren Wenstøp, Prosjektleder Geir C. Tufte

Fra ØSS skal tre undervisere/forskere delta og to fra HGU. Fire studenter fra hver av partnerne skal delta. Prosjektet er knyttet til kurset Meetings among cultures. Studentene skal trenes i samfunnsvitenskapelig metode gjennom egen datainnsamling under veiledning av lærere. Kurset skal starte med en ukes workshop i Kina i april. Prosjektleder Geir C. Tufte (geir.c.tufte@hiof.no) kan gi opplysninger om kurset til interesserte studenter.

Publisert 10. jan. 2019 12:20 - Sist endret 1. apr. 2019 11:34