Anvendt samfunnsøkonomi

Om gruppen

Forskningen i denne gruppen er tematisk konsentrert om anvendt samfunnsøkonomisk analyse, med fokus både på ulike markeder og sektorer så vel som på generell makroøkonomi. Fokus er knyttet til både markedsstrukturer og markedsaktørers adferd, samt politikk implikasjoner som følger av disse.

Spesielle forskningsinteresser er:

  • Ny-Keynesianske DSGE modeller, spesielt løsning og estimering av modellene
  • Anvendt tidsserieøkonometri
  • Bolig- og kredittmarkedet
  • Makroøkonomisk utvikling i «transition»- økonomier
  • Årsaker og konsekvenser av øst-vest migrasjon i Europa
  • Europeisk integrasjon og utvidelsen østover i den europeiske union
  • Regionaløkonomi og entrepenørskap
  • Energimarkedet

Forskningsresultater formidles på nasjonale og internasjonale konferanser. Forskningsgruppen gjennomfører workshops som inkluderer nasjonale og internasjonale gjestepresentasjoner.

Deltakere

Publisert 12. apr. 2018 15:06 - Sist endret 18. juni 2020 21:56