Økonomiske forhold i Østfold

Medlemmene i forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til økonomiske forhold i Østfold.

Her finnes rapporter, analyser og kronikker med fokus på Østfold skrevet av forskergruppens medlemmer.

Rapporter på boligmarkedsutviklingen i Østfold:

Boligmarkedet i Nedre Gommaregionen

Boligmarkedsutviklingen i Østfold
 

Kronikker lokalpressen med tema Østfold:

Borgersen, Trond Arne (2019). Svakt arbeidsmarked og høy uføreandel i Østfold. Kronikk i Demokraten. (på trykk 011019). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne (2019). I Rakkestad er inntektsgapet mot resten av fylket størst for barnefamilier. Kronikk i Rakkestad Avis. (på trykk 260919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Fortsatt boligprisvekst og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning øker i Sarpsborg. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 230919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne (2019). En høyere andel husholdninger leier bolig i Eidsberg enn i Askim. Kronikk i Smaalenene Avis. (på trykk 230919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Halden på leietoppen i Østfold. Kronikk i Halden Arbeiderblad. (på trykk 130919). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Østfoldingen - Han er utenfor han! Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 220319). Innsendt versjon

Borgersen, Trond Arne & Tufte, Geir Conrad (2018). Forskning på levekår. Kronikk i Moss Avis. (på trykk 150518).

Borgersen, Trond-Arne (2018). Høy gjeld, høye priser. Kronikk i Demokraten. (på trykk 030318).

Bjørnar K. Kivedal, Geir C. Tufte & Hong Wu (2017). Om å bygge fremtiden. Kronikk i Moss Avis (på trykk 170317).

Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Fremdeles for lav boligbygging. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 151117).

Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Hva er det med Sarpsborg? Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 171117).  

Borgersen, Trond-Arne & Tufte, Geir C. (2017). Behov for økt boligbygging. Kronikk i Moss Avis. (på trykk 101017).

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2016). Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Kronikk i Demokraten. (på trykk 151216).

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Svakere boligprisvekst og høyere boligprisrisiko i Fredrikstad enn i Sarpsborg. Kronikk i Demokraten. (på trykk 300415).

Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Høy prisvekst og lav nybyggingstakt i Sarpsborg. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. (på trykk 290415).