Hvordan vil Frankrike og Storbritannia samarbeide fra hver sin side av EU-gjerdet?

Frankrike og Storbritannia har hatt en komplisert historie sammen som har vært preget av gjensidig fascinasjon og mistenksomhet. Som naboland er Storbritannia uansett en svært viktig partner for Frankrike. Brexit-prosessen har skapt mye støy i dette bilaterale forholdet siden 2016. Men nå er beslutningen tatt og brexit er et faktum.

Hvordan vil denne prosessen - og særlig overgangen fra en ramme som man har kjent i over førti år til noe nytt- påvirke forholdet mellom to gamle kolonimakter som tenker ofte likt, men som prioriterte ulike måter å definere sin makt på?

Hvordan vil de samarbeide når de står på hver sin side av EU-gjerdet og har egne nasjonale interesser å ivareta?

Vil disse to atommaktene med fast sete i FN og vetorett fortsatt klare å finne hverandre i en tid hvor spenningen ved Europas grenser øker og tvilen om USAs fremtidige engasjement i Europa sprer seg? Er interessefellesskapet mellom dem sterkere enn det personlige forholdet mellom statsledere og begivenhetsstrømmen?

For å svare på disse spørsmålene har Kjerstin Aukrust og Franck Orban invitert Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved UiO og ekspert på britisk politikk. Alle referanser som oppgis i episoden finner man på Facebook-siden til Frankrike Forklart.

Vi har fått vår egen side på Forsknings.no. Der vil du finne alle episoder. På vår Facebook-side @FrankrikeForklart vil du også finne alle referanser som oppgis under episoden hver uke. Abonnér!

Emneord: Frankrike Forklart, Frankrike, Storbritannia, Brexit, Europeisk politikk Av Franck Orban
Publisert 7. mars 2020 18:00 - Sist endret 7. mars 2020 18:03